Helmiche Welding (postmester i Bergen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Helmiche Welding (fødselsår ukjent, død ca. 1660) var postmester og vinhandler i Bergen. Første gangen kildene forteller om Helmiche Welding, er da han tok borgerskap den 27. januar 1643.[1] Der står han oppført som fra Bergen, men opphavet og foreldrene hans er ukjent.

Liv og virke

Audunsgården var Bergens postkontor fra 1647 til 1702, og sannsynligvis også Weldings vinkjeller. (Fotografiet er i Postmuseets eie, årstall ukjent, men før bybrannen 1916.)

Helmich Welding ble utnevnt til Bergens andre postmester i 1647 av lensherre Henrik Thott og generalpostmester Henrik Morian,[2] i forbindelse med at postruta mellom Bergen og Christiania ble opprettet. Sammen med borgermester Ove Jenssøn hadde han skrevet under på en kontrakt med stattholder Hannibal Sehested om anskaffelse av defensjonsskip den 2. august det året, og det er mulig at det var som belønning for dette han fikk postmestervervet.[3] Han var på dette tidspunktet skipper, men det framgår ikke om han var en av de som stilte skip og fikk fordelene av det. Welding var postmester til sin død i 1660, trass i at generalpostmester Isaac van Geelkerck prøvde å få ham avsatt i 1655. Påskuddet for dette var at Welding "ikke tok seg tilstrekkelig av postens hurtige gang". Van Geelkerck fikk til svar fra slottsherren, Ove Bjelke, at ikke bare var Welding innsatt av framtredende menn, men dessuten hadde han "bragt postvesenet her med temmelig umake til god skikk, og han hadde ikke nogen skyld i postens langsomme gang."[4]

I tillegg til å være postmester drev Welding også vinkjeller. Denne ser ut til å ha vært samme sted som postkontoret, nemlig i Audunsgården (Smørsgården) i Smørsallmenningen i tolvte rode. Welding søkte den 28. juli 1648 om å få "anrette en vinkielder i Bergen til at selge Rinskvin og Spanskvin", og den 27. august samme år fikk han monopol på å selge disse vintypene, med unntak av hanseatene ved kontoret, som hadde sin egen vinkjeller.[5] Det kan synes som at han brød seg mer om vinsalget enn posten, og at det delvis kan være årsaken til at van Geelkerck ville ha ham avsatt.

Barn og familie

Helmich Welding var gift med Arianche Welding, som tok over stillinga som postmester etter hans død, og som sannsynligvis også tok over vinkjelleren etter ham. Hvor mange barn de fikk, vites ikke, allerede i koppskattmanntallet 1645 er han oppført som "Hellmiche Weldingh och hans quinde, 1 pige och 1 amme".[6] I koppskattmanntallet fra 1683 er Arianche registrert sammen med barna "Herman Velding", "Christine Velding" og "Trinchie Velding", og da Helmiche hadde dødd i 1660, må barna alle tre ha vært over tjue år gamle. Minst ei av døtrene deres ble gift med senere postmestere i Bergen: Cathrine Welding ble sannsynligvis gift med Oluf Willumsen, postmester 1668-1669, og Lisbeth Welding ble gift med Rotgier Wendelmann, postmester 1669-1702. I formuestakseringen 1657 er han ført opp som bosatt i tolvte rode, rimeligvis i Audunsgården. I 1645 er han imidlertid oppført som bosatt i fjortende rode, dette kan da være den forrige adressa deres.[7]

Noter

 1. Jæger sier imidlertid 27. februar samme år. Jæger, s. 28.
 2. Se Johannessen, s. 47 og Jæger, s. 14 og 28,
 3. Fossen, side 221-222; Johannessen.
 4. Jæger, s. 28-29.
 5. Jæger, s. 28 og Norske Rigs-Registranter, Bind IX s. 105
 6. Digitalarkivet: Koppskatt for Bergen 1645.
 7. Digitalarkivet: Koppskatt for Bergen 1645, Digitalarkivet: Formuestaksering Bergen 1657.

Kilder

Litteratur

 • Fossen, Anders Bjarne. Borgerskapets by 1536-1800, bind 2 av Bergen bys historie. Universitetsforlaget, Bergen, 1979.
 • Johannessen, Finn Erhard. Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år, bind 1 1647-1920, 1997, rammetekst på side 47 om "Helmiche og Arianche Welding - postmestere i Bergen".
 • Jæger, Olaf. Norges Postmestere 1647-1814, 1950.
 • Norske Rigs-Registranter, Bind IX.