Hjelp:Bibliografi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De geografiske bibliografiene på Lokalhistoriewiki bygger på boka Norsk lokalhistorisk litteratur, utgitt av Frode Fyllingsnes ved Norsk lokalhistorisk institutt i 1997.

Omfang og bakgrunn

Lokalhistoriewiki har bibliografier for lokalhistorisk litteratur fra kommuner, regioner og fylker.

  • Med lokalhistorisk litteratur mener vi først og fremst publikasjoner hvor temaet er lokalhistorie, kulturhistorie eller tilgrensende fag som vil være av interesse for forfattere og andre som søker etter litteratur for et bestemt geografisk område.
  • Referansene legges under den mest presise enheten. Det betyr at referansen til Folk og fortid i Hol kun legges i bibliografien for Hol kommune, ikke i fylkesbibliografien.

Fra Forside:Bibliografi er det inngang til alle bibliografiene på Lokalhistoriewiki. Forsida viser også til eksterne ressurser som bibliotekkataloger, mye brukte oppslagsverk og andre nettsider.

Bibliografiene bygger på bibliografien Norsk lokalhistorisk litteratur, utgitt i 1997 av Norsk lokalhistorisk institutt, hvor avgrensningen var bygdebøker, gards- og slektsbøker, byhistorie, i tillegg til lokalhistoriske årbøker og tidsskrifter.

I bibliografiene på Lokalhistoriewiki er det åpnet for å ta med flere emner innen lokalhistorie, for eksempel husflid og tradisjonshandverk, bedriftshistorie, skolehistorie, kirkehistorie og biografier. Hovedoppgaver, rapporter og artikler kan også komme med i bibliografiene. Naturfaglige bøker og rapporter skal som hovedregel ikke med. Samfunnsfaglige metoder og emner kan være relevant å ta med og må vurderes. Skjønnlitteratur tas ikke med, men omtale av lokalhistorieemner i skjønnlitteratur kan tas med.

Ta kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt ved spørsmål om bibliografiene.

Geografiske og tematiske bibliografier

  • Geografiske bibliografier: Hver kommune, region og fylke har egne bibliografier. Det er lenke fra Forside:Bibliografi til bibliografien for hvert enkelt fylke. Derfra finner man bibliografier for regioner og ned til kommunenivå. Legg dessuten merke til de fylkesvise oversiktene over lokalhistoriske årbøker og tidsskrifter, som det er lenke til fra bibliografiene for hvert enkelt fylke.
  • Tematiske bibliografier: Flere av disse bibliografiene har bakgrunn i egne prosjekter og blir stadig utvidet med relevante innførsler fra hele landet.

Ordning og bidragsytere

Alle brukere kan være med og legge inn titler og forfattere i alle bibliografiene.

Innførslene sorteres alfabetisk etter vanlig ordningsord på denne formen:

  • Forfatter. Tittel i kursiv. Utg. Navn på utgiver. Årstall. Antall sider. ISBN-nummer. Lenke til Nettbiblioteket (digitalisert ved Nasjonalbiblioteket). Mal som brukes til Nettbiblioteket: Digital versjonNettbiblioteket.
  • Ta også med undertittel og om boka hører til en serie. Sjekk eventuelt tittelbladet i den digitaliserte boka og få med undertittel i oppføringa i bibliografien.
  • Det er også mulighet for en merknad til slutt dersom det er behov for ekstra informasjon om boka/serien.

Det er viktig at alle som bidrar med vedlikehold av bibliografier kjenner malen som viser til Nettbiblioteket (se neste avsnitt).

Snarvei i Nettbiblioteket

Dersom du har funnet litteratur i Nettbiblioteket, Nasjonalbibliotekets digitale samling, kan du ganske enkelt bruke referere-funksjonen der.

Trykk på referere-knappen oppe til høyre. Referereknapp Nettbiblioteket.JPG

Merk av referanseteksten til Lokalhistoriewiki.
Kopier teksten (høyreklikk og velg kopier eller trykk CTRL-C).
Finn rett sted i bibliografien, legg inn asterisk (*) og lim inn teksten
(høyreklikk og velg lim inn eller trykk CTRL-V.

Sjekk tittelbladet i boka og få med undertittel i oppføringa i bibliografien.

Man finner også full tittel og annnen informasjon ved å klikke på ikon

nr to fra venstre, Innhold (tre prikker og tre streker).

Referereknapp Nettbiblioteket dialog.JPG

Bibliotekkataloger