Hjelp:Historisk befolkningsregister

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hjelp:Historisk befolkningsregister er en veiledning for bruk av Historisk befolkningsregister (HBR), et prosjekt der data fra Digitalarkivet samt fra andre kilder brukes til å opprette en oversikt over Norges befolkning før opprettelsen av et sentralt folkeregister.

I denne veiledninga legges det ikke vekt på de tekniske sidene ved HBR. Alle kan registrere seg og få mulighet til å slå sammen personforekomster, og for dette finnes det en veiledning på prosjektets sider: Manual. I stedet skal vi her fokusere på følgende spørsmål:

  • Hvordan fungerer HBR?
  • Hvordan søker man i HBR?
  • HBR som kilde.
  • Lenking til HBR og automatiske lenker tilbake til Lokalhistoriewiki.

Hvordan fungerer HBR?

Alle opplysninger i kildene på Digitalarkivet er tilgjengelige gjennom HBR. De kan entes søkes opp direkte der, eller man kan finne personen i Digitalarkivet og søke ved hjelp av personens unike ID.

I utgangspunktet ligger hver enkelt personforekomst for seg selv. Det er gjennomført en automatisk sammenslåing ut fra visse kriterier – i hovedsak er det per høsten 2018 forekomster i folketellingene 1900 og 1910 som er slått sammen, der man fant et ektepar med samme navn og samme hjemstedskommune i begge tellinger. Da kan det anses som sikkert nok til at en maskin kan gjøre jobben. Ellers gjøres sammenslåinger av frivillige bidragsytere. Når to eller flere personforekomster slås sammen oppstår en personside der man ser alle forekomstene. Dersom kirkebøker og alle folketellinger fra området er transkribert vil man kunne dokumentere et helt livsløp, fra dåp til gravferd. I praksis mangler det ofte noen kilder, slik at man i første omgang bare kan dokumentere deler av livsløpet. Alle de unike IDene fra de forskjellige kildene fungerer som omdirigeringer til denne personsida. Når det er oppretta ei personside oppstår også ei lenke i Digitalarkivet fra den enkelte kilden. Når man ser at HBR-lenka i øvre høyre hjørne er aktiv, vet man da at det finnes flere kilder på personen man er inne på.

Familier knyttes sammen dels gjennom pekere i kildematerialet (personer er definert som mor, far, barn eller ektefelle), og dels gjennom manuelt arbeid. Der en person er knytta til familie vises dette, først familiegruppa med personens foreldre og søsken, og deretter familiegruppa med personens partner og barn.

Hvordan søker man i HBR?

Søk i HBR kan gjøres gjennom et enkelt personsøk fra forsida, eller et mer avansert søk på søkesida. Søket fungerer på samme måte som i Digitalarkivet, blant annet med treff på alternative skrivemåter av navnet. I tillegg til treffene fra Digitalarkivet får man også opp treff fra aviskilder, blant annet dødsannonser.

Det avanserte søket gir mulighet for å søke i forskjellige felt, og for å snevre inn geografisk område, kildetype, rolle og periode. Det er mindre avansert enn søkene på Digitalarkivet. Årsaken til dette er praktisk; i HBR skal man kunne søke i alle kilder på Digitalarkivet, mens man på Digitalarkivets egne sider har spesialtilpassede avanserte søk for hver kildetype. Det er allikevel fullt mulig å snevre det kraftig inn slik at man får et så presist søketreff som mulig.

En utfordring man ofte støter på er at det er mange med likelydende navn, også når man snevrer inn periode eller område. Det kan da være hensiktsmessig å enten søke gjennom Digitalarkivet for å få flere valgmuligheter, eller å snevre inn søket til noen få kildetyper på HBR.

Søk kan også gjøres fra søkesida med ID fra Digitalarkivet. Denne finner man rett under personens navn, eller sist i adressefeltet i nettleseren. Den begynner gjerne med bokstaven p for 'person' etterfulgt av en bokstav som angir kildetype (pf er person i folketelling, pd person ved dåp osv.) fulgt av fjorten siffer, for eksempel pf01063298029994.

HBR som kilde

HBR er en kildesamling, der hovedsakelig primærkilder knyttes sammen. Fordi det skjer et automatisk og et manuelt arbeid med dette, kan man ofte oppleve at andre har funnet flere kilder enn det man selv kommer over i Digitalarkivet. Det kan derfor være lurt å trykke på HBR-lenka fra Digitalarkivet dersom denne er aktiv - da vet man at det finnes mer. Ofte kan personer med spesiell kunnskap om personen, slekta eller stedet ha utført sammenslåinger som man selv ikke finner.

Det kan også være til hjelp for leserne på Lokalhistoriewiki å få den sammensatte framstillinga HBR gir, framfor å måtte forholde seg til enkeltkilder. Oversikten over familie vil også ofte være kjærkommen.

Lenking

HBR er en kildesamling, men den viser i hovedsak direkte til primærkilder på Digitalarkivet, samt til svært gode kilder som dødsannonser. Det kan derfor være hensiktsmessig å legge inn ei lenke til personsider for å gi en samla framstilling av primærkildene. I tillegg ønsker vi at personer vi skriver om på Lokalistoriewiki, som er å finne i HBR, har ei lenke som «forteller» HBR at her dreier det seg om samme person.

For å kunne spore lenker til HBR, og for å kunne bruke dem på forskjellige måter, lenker vi med maler. Det finnes flere slike maler, som har litt forskjellig funksjon. Det kan virke komplisert, og det er ingen krise dersom man legger inn ei helt vanlig lenke i stedet – men da fungerer ikke automatisk lenking tilbake, og man må regne med at slike lenker blir erstatta av maler når vi kommer over dem.

Det er to hovedmaler for lenking til Historisk befolkningsregister, og det er viktig at riktig mal brukes:

  • {{hbr1-1}} brukes der det er et en-til-en-forhold mellom artikkel og treff i HBR - personene er identiske. Denne malen sørger for lenking tilbake fra HBR. Velg hvilken som helst ID på personen; malen skal bare legges inn én gang i artikkelen.
  • {{hbr-kjelde}} brukes der det ikke er en-til-en-forhold, for eksempel der man lenker i en tabell eller bruker HBR som kilde i artikkel om et sted eller en annen person.

På bildesider er det tre maler som kan brukes i tillegg til disse, som brukes på samme måte som hbr-kjelde.

  • {{hbr-portrett}}: På portrettbilder av personen det lenkes til. Inntil videre bør den ikke brukes dersom personen ikke er den eneste på bildet, da det eksperimenteres med automatisk lenking fra andre sider.
  • {{hbr-gravminne}}: På bilder av gravminnet til personen det lenkes til - også om det er fellesgrav.
  • {{hbr-opphavsperson}}: På bilder fotografert/malt/tegnet av personen det lenkes til.

Bruker man feil mal vil lenking fra HBR bli feil, noe som ikke bør forekomme fordi det skaper forvirring og ekstra arbeid.

Bruk:

{{hbr1-1|ID|navn slik vi skriver det i wikien}}
f.eks. 
{{hbr1-1|pf01036392071005|Ragna Rasmussen}}

Kjeldemalen har to varianter. Standardvarianten ser lik ut som hbr1-1 i artiklene, det vil si at den viser «NN i Historisk befolkningsregister». Kortvarianten viser bare «HBR», og er til bruk i tabeller der den lange varianten blir for dominerende og plasskrevende.

Bruk:

Vanlig (lang) variant:
{{hbr-kjelde|ID|navn slik vi skriver det i wikien}}
f.eks. 
{{hbr-kjelde|pf01036392071005|Ragna Rasmussen}}

Kort variant:
{{hbr-kjelde|ID|navn slik vi skriver det i wikien|kort}}
f.eks. 
{{hbr-kjelde|pf01036392071005|Ragna Rasmussen|kort}}