Hobølelva

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hobølelva
Hobølelva.JPG
Foto: Paul Aakerøy (2009).
Basisopplysninger
Samlet fall: 85 m
Middelvannføring: 5,4 m³/s
Nedslagsfelt: 453,12 km²
Kilde: Mjær
Høyde ved kilde 110 moh.
Utløp: Vannsjø
Høyde ved utløp: 25 moh.
Renner gjennom: Bjørnerødvannet
Sideelver: Solbergbekken, Fossbekken, Tingulstadbekken, Kråkstadelva

Hobølelva er en elv som går fra innjøen Mjær i Enebakk og Indre Østfold. Elveutløpet et er Indre Østfold og den renner til Vansjø og er den viktigste elven i Mossevassdraget og den største av fire elver som renner ut i Vansjø. Underveis renner den gjennom Bjørnerødvannet.

Underveis danner elva flere steder velutviklete meandre, særlig rundt Elvestad. og går i stryk bare fra utløpet fra Mjær og andre større fall er ved dammer og kraftanlegg.

Hobølelva renner gjennom jordbruksområder og tettsteder, som Tomter og Elvestad. Elva er næringsrik, og har stort sett leirebredder med høyt næringsinnhold.

Hobølelvas dalføre er trangt i nord i Hobøl hvor elva danner flere fosser og stryk og den ble her tidligere intensivt utnyttet til drift av møller, sagbruk og annen industrivirksomhet, og spor etter disse aktivitetene er fortsatt synlig, også fra fylkesvei 120, som i store trekk følger elva helt fra Tangen bru i Enebakk til Vansjø.

Mellom Hul og Riser, rett nord for hvor Ryggeveien krysser elva og sørvest for Hobøl kirke, munner Kråkstadelva (Haugselva) som kommer fra områdene sør for morenen gjennom Ski i Nordre Follo.

I nedre del av Hobølelva ligger Skjelfoss kraftverk, som er et mindre kraftverk med en maskininstallasjon på 0,3 MW og en midlere årsproduksjon på 1,1 GWh og utnytter det sju meter høye fallet.

Kilder


Koordinater: 59.6863° N 11.0411° Ø