Hovedfag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hovedfag var fram til 2003 en akademisk grad som fulgte cand.mag. og var forberedende studium før en doktorgrad. Den besto normalt av to års studier ut over cand.mag., noe som ga en total normert tid på seks års studier. Den viktigste delen av hovedfaget var hovedfagsoppgaven, et selvstendig forskningsarbeid som normalt skulle ligger på mellom 80 og 150 sider. Hovedfaget ble i 2003 erstatta av mastergrad. Det ble gitt en frist fram til 2007 for å levere inn påbegynte hovedfagsoppgaver; de som eventuelt ikke rakk det måtte gå over til masterstudier.

For å kvalifisere til hovedfagsstudier måtte man ha mellomfagstillegg i faget man skulle levere i. I tillegg til hovedoppgaven var det visse obligatoriske kurs.

Hovedfag ga tittelen cand.philol. (humaniora), cand.polit. (samfunnsvitenskap), cand.sociol. (sosiologi), cand.oecon. (økonomi), cand.psychol (psykologi), cand.scient. (realfag, tidl. cand.real.) osv. Denne graden ga lektorkompetanse innen skoleverket. Kombinert med realkompetanse, normalt i form av publisert forskning, kan den også gi rett til forskerstillinger (førsteamanuensis o.l.).

Svært mange hovedoppgaver har lokalhistoriske tema. Se bibliografien for den enkelte kommune.

Litteratur