Hugo Frederik Hjorthøy

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utanfor Sødorp kapell på Vinstra er det reist eit minnesmerke over Hjorthøy.
Foto: Jan-Tore Egge

Hugo Frederik Hjorthøy (fødd 1741 i Klepp, død 1812 i Sund) var prest og topografisk forfattar. Faren døydde før Hugo Frederik var fødd, så han kom til å vekse opp hos slektningar i Fana.

Han var sokneprest i Fron frå 1774, året etter prost i Gudbrandsdalen. Før han kom til Fron, hadde han vore prest i Flesberg og Skien. I 1770 var han viseprost på ei dansk-norsk flåteavdeling på tokt til Algerie. Han skreiv dagbok og skildra der dei dårlege tilhøva på skipa. Dagboka vart trykt i det danske tidskriftet Museum i 1893.

Hjorthøy er særleg kjend for Physisk og ekonomisk beskrivelse over Gudbrandsdalens provstie (to band, 1785–86). Bøkene er komne i nye opplag og utgåver (1907, 1956 og 1990) og er rekna for å vera av dei beste topografiske verka frå 1700-talet. Han skipa det fyrste kornmagasinet i Gudbrandsdalen, i Fron, og dreiv med nydyrking. Han fekk bygt eit stort steinfjøs på prestegardssetra, eitt av dei tidlege steinfjøsa i Gudbrandsdalen.

I 1783 vart han prest i Bergen, i 1791 i Sund. Båe stader sat han i tronge kår og var plaga av sløvheit. Jamvel i Sund der han ikkje lenger kunne gjera presteteneste, dreiv han med uttapping og dyrking av myr.

Kjelder og litteratur