Huitfeldts gate (Larvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Huitfeldts gate sett fra Strandgata.
Foto: Roy Olsen (2016).
Huitfeldts gate sett sørover fra Colbjørnsens gate.
Foto: Roy Olsen (2014).
Huitfeldts gate sett nordøstover fra Colbjørnsens gate.
Foto: Roy Olsen (2014).
Huitfeldts gate sett fra toget ved Alfr Andersens gate.
Foto: Roy Olsen (2007).

Huitfeldts gateTorstrand i Larvik kommune går fra Strandgata til krysset Tordenskjolds gate/Storgata og er 355 meter lang.

Gata har navn etter sjøhelten Iver Huitfeldt (1655–1710) og ble navnsatt i 1882. Før det het den 2den Tvergade.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
2
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/813.
4
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/814.
6
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/815.
8
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/816.
10
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1705. Samme eiendom som Ryes gate 16.

Tidligere Efraim Johannessen & Co. Modell- og snekkerverksted. Nå bolighus.

11
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/818.
12
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/820.
13
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/821.
14
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/822.
15
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/823, «Hagagården».
16
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/824.
18
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/825.

Skjøte fra Oscar A. Hotvedt til A.M. Østby i 1923. Anna Mathilde Østby (1878–1967) etablerte A.M. Østby, kolonialforretning i 1911. Hun var født i Tjølling og gift med Anders Mathisen Østby. Yngste sønn, Jens Walter og hans kone Gerd overtok forretningen (ca. 1964?) og drev den fram til ut i 1980-årene.
En del av huset har adresse Bugges gate 9 A.

19
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/826.
Oppmålingsforretning (527 m²) 19. mai 1890.
Eiendomsoverdragelse 14. mars 1949 fra Sigurd Thoresen til broren Johan Thoresen (1903–1984), g. 1941 m. Mary Markussen (f. 1916).
Huset fikk tilbygg med baderom og vindfang i 1966. Det ble krevet oppført i mur.
19 A
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/827.
Oppmålingsforretning (203,4 m²) 8. juli 1892. Utskilt fra Huitfeldts gate 19.
Skjøte fra Sverre Marius Berg til Johan Moland 23. august 1939.
20
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/828.
21
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/829.
22
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/830.
23
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/831.
24
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/832.

«Opmaalingsforretning af 11. August 1865 over en af Communen til A. Christian Hansen fæstet Tomt paa Thorstrand, Matr. No. 410, for 1287 Quadrat Alen.» (pantebok 10/356)
O.C. Sanne (1849–1899) drev forretning i gården fra 1884? til sin død i 1899.
Skjøte fra Ingeborg Marie Sanne, enke etter kjøpmann Ole Christian Andersen Sanne (O.C. Sanne) til Anders Christian Hansen (A.C. Hansen) 16. november 1899. (pantebok 22/132)
Anders Christian Hansen etablerte A.C. Hansen kolonial. Fra 16–17-årsalderen jobbet han i 4 år som handelsbetjent for O.C. Sanne. Hansen døde i 1947, men forretningen fortsatte under samme navn til 1958.
Helge N. Næss (1909–1980) overtok firmaet i 1958 og drev kolonialforretning. (I tillegg drev han frysebokssentralen i Dr Holms vei 26.)
Skjøte fra Olivia Hansen, enke etter kjøpmann A.C. Hansen, til Helge N. Næss 29. februar 1968. Næss døde i 1980. Enken, Margit Næss var eier til 1983.
Skjøte fra Margit Næss i 1983 til Nor-Tronix v/ Ole-Petter Lydhus.
Gården ble ombygd fra en til to etasjer i sveitserstil i 1903.

28
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/833.
30
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/834.

Oppført 1930, ombygget 1960.

32
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/835.

Tidligere arbeiderbolig for Alfr. Andersen mek. Verksted & Støberi.

Kilder


Koordinater: 59.04554° N 10.04501° Ø