Jørgen H. Marthinsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Helge Marthinsen (født i Svelvik 3. september 1941) er historiker, geograf og arkivar.

Han avla embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1971. Hovedfagsoppgaven handler om utviklingen av gårdsgrenser i Nes på Romerike i perioden 1350-1970. Avhandlingen ble vurdert og godkjent av både Historisk institutt og Geografisk institutt, men ble til slutt innlevert ved sistnevnte.

Under studietiden ble Marthinsen ansatt som aspirant ved Riksarkivet, og gikk som del av avtalen inn i midlertidig stilling der etter avsluttet hovedfag. Han var ansatt i Riksarkivet til oppnådd pensjonsalder. I Riksarkivet har Marthinsen innehatt forskjellige stillinger og verv, blant annet i den tidligere Inspeksjonsavdelingen og som sjef for Yngre avdeling (arkiv etter 1814) og for Forsvarsarkivet (RAFA), som ble opprettet som egen fagavdeling i Riksarkivet i 1996. Marthinsens hovedinnsats i Arkivverket har ligget på henholdsvis arkivdannings- og opplæringssiden, samt på internasjonalt arkivsamarbeid. Ved sitt daglige virke i Arkivverket, som organisator, instruktør og foreleser innen undervisning i arkivfag i offentlige etater og ved universitet og høgskoler, som organisasjonsmann og ikke minst ved sin lærebok Arkivdanning: veiledning i arkivarbeid (1987, 2. rev. Utg. 1991) har Marthinsen hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av arkivistikk som selvstendig fag og vitenskap i Norge. Fra 1984 har Marthinsen har hatt flere verv og prosjektlederoppgaver innen den internasjonale arkivorganisasjonen ICA.

Jørgen Marthinsen er opphavsmann til en mengde kart over eldre administrative inndelinger i Norge, blant annet benyttet i Skattematrikkelen 1647, Norsk historisk leksikon, Cappelens Norges-historie, Cappelens historiske atlas, SSBs trykte utgave av folketellingen 1801 og Gamle norske kart. Bibliografi over kartene og Marthinsens øvrige utgivelser finnes i Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen. (Norsk Arkivforum nr. 16, utg. av Arkivarforeningen 2001.)