Jørgen Moe

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Jørgen Moe (1813-1882)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
På dette bildet fra bispemøtet i Kristiania høsten 1877 sitter biskop Jørgen Moe foran helt til høyre.
Foto: Ludwik Szacinski (1877)/Oslo Museum.

Jørgen Moe (født 22. april 1813 på Øvre Mo i Hole i Buskerud, død 27. mars 1882) var biskop, forfatter og folkeminnesamler, blant annet kjent for samarbeidet med Peter Christen Asbjørnsen.

Familie

Jørgen Moe var sønn av gårdbruker og stortingsmann Engebret Olsen Moe (1780–1849) og Marthe Jørgensdatter Moe (1786–1846). Han ble gift i 1854 med Johanne Fredrikke Sophie Sørenssen (1833-1913). Jørgen Moe var far til blant andre kunsthistoriker Vedastine Aubert (1855-1933), lærer og folkeminnesamler Marie Vilhelmine Moe (1856–1940), folkeminneprofessoren Moltke Moe (1859–1913) og juristen og ingeniøren Ole Falk Moe (1861-1913).

Liv og virke

Jørgen Moe er gravlagt på Vestre Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Jørgen Moe tok anneneksamen i 1832, men det var først i 1839 at han tok sin teologiske embetseksamen. Etter det tok det flere år før han lot seg ordinere til prestetjeneste, og han livnærte seg i mellomtiden som lærer ulike steder, blant annet underviste han 1845-53 på Krigsskolen i Christania i religion, norsk og filosofi (i 1854 giftet han seg forøvrig med datter til sjefen ved Krigsskolen, generalmajor Frederik Moltke Sørenssen, 1800–81).

Moe tok de nødvendige praktisk-teologiske prøver i 1852, og i 1853 ble han utnevnt til residerende kapellan i Sigdal med bolig i Krødsherad. Sønnen Moltke Moe ble født under tiden i Krødsherad. Moe var deretter sogneprest i Bragernes 1863–70 og i Vestre Aker 1871–75. I 1875 etterfulgte han Jacob von der Lippe som biskop i Kristiansand stift. Moe satt i embetet fram til sin død, men hadde søkt avskjed, og hadde kommet til å gå av dette året uansett. Personellkapellan for Moe både i Bragenes og i Vestre Aker var forøvrig Johan Christian Heuch, som senere også ble biskop i Kristiansand.

Jørgen Moe ble kjent med Peter Christen Asbjørnsen (1812-85) på slutten av 1820-tallet. De begynte å samarbeide om eventyrinnsamling i 1837, og foretok en rekke innsamlingsreiser i Norge. De utga, som Asbjørnsen og Moe, heftevis ut norske folkeeventyr fra og med desember 1841, senere samlet og utgitt som bøker. Tobindsverket Norske Folkeeventyr, samlede og fortalte af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe ble utgitt i 1851. Siste felles samling fra Asbjørnsen og Moe kom ut i 1871.

Til forskjell fra folkeeventyrene har Jørgen Moes pionerarbeid med å samle og studere norske folkeviser vært lite kjent. I 2019 gav Ørnulf Hodne ut boka Jørgen Moe og folkevisene. Moe var også skjønnlitterær forfatter, og utga egne dikt og sanger.

Ettermæle

Motiv fra Jørgen Moes gate på Bragernes i Drammen, en av flere gater og veier i landet som har navn etter ham. Moe var sogneprest på Bragernes 1863–70.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Moe døde i Kristiansand, men er gravlagt ved Vestre Aker kirkegård i Oslo, der han altså hadde vært prest. Graven er dominert av en bronsebyste av Moe fra 1886, utført av Middelthun/Jacobsen. Sønnen Moltke Moe er gravlagt på samme gravfelt, men ikke i samme grav. Moes bispekollega Johan Christian Heuch ligger i graven ved siden av.

Det finnes veier og gater oppkalt etter Jørgen Moe en rekke steder i landet:


I anledning tohundreårsjubileet for hans fødsel i 2013 gikk Kristiansand folkebibliotek, Agder og Telemark bispedømme (tidl. Kristiansand stift) og Domkirkens menighet sammen om en jubileumsmarkering med festgudstjeneste, utstilling og foredrag.

Hole historielag samler i Jørgen Moe-samlingen litteratur av og om Jørgen Moe, i den hensikt å holde minnet om hans liv og forfatterskap levende. Samlingen presenteres på historielagets nettsider (se eksterne lenker).

Kilder og referanser

Eksterne lenker