Jacob Aars (1736–1807)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Jacob Aars på et oljemaleri fra sliutten av 1700-tallet.
Foto: Oslo Museum

Jacob Aars (født 6. mai 1736 i Hørdum, Thisted amt i Danmark, død 23. oktober 1807 i Christiania) var stamfar til den norske familien Aars. Han var sorenskriver i Aker sorenskriverembete fra desember 1774 og til sin død. Han etterfulgte Sivert Devegge, og hans etterfølger var Erik Horn som kom fra samme embete i Follo.

Aars var gift med Margretha Hocherup (1744–1820) fra Moss, var faren til blant andre Jens Aars (1780–1834), sokneprest til Lier og stortingsmann, Jonathan Julius Aars (1783–1850), overkrigskommissær og kasserer i Enkekassen og regjeringsadvokat og høyesterettsdommer Niels Aars (1785–1842).

Jacob Aars er den første kjente eier av manuskriptet til Ludvig Holbergs Sammenlignende Helte-Historier, som er det eneste bevarte håndskrevne manuskript fra Holbergs store produksjon.

Ifølge Henrik Wergeland Samlede skrifter, bind 4, Avhandlinger, opplysningsskrifter 1841–1843 side 83 var det Jacob Aars som sammen med Herman Colbjørnsen og Enevold Falsen oppnevnte kommisjonen som skulle undersøke bakgrunnen for Kristian Lofthus sine besøk til kongen i København for å klage på situasjonen i Norge.

Eksterne lenker


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Jacob Aars (1736–1807)» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.