Jacob Cederström

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Baron Jacob Cederström (født i Stockholm 21. januar 1782, død 9. juli 1857) var en offiser av svensk adel. Han var sønn av kaptein, friherre Anders Cederström og Hedvig Antoinetta von Mevius. Baron Cederström fikk en typisk militær oppdragelse og utdanning, og ble registrert som underoffiser allerede som 6-åring. Ved siden av sin militære karriere var han også en aktiv politiker, og en av lederne i den radikale kretsen som arbeidet for å avsette kong Gustav IV Adolf. Han ble senere landshøvding og øverstkommanderende på Gotland, president i kammerkollegiet og ordførende i riksretten. Han var gift med Anna Margareta von Cederwald.

Cederström hadde en lang og allsidig militær tjeneste i Sverige, Finland, Tyskland og Norge. Under krigen mot Norge i 1808 ledet han en jegeravdeling i kamp ved Skalbukilen ved Flisa i Solør. Hans avdeling ble omringet av de norske soldatene med kapteinene Dreyer og Knoff i spissen, og Cederström ble så alvorlig såret at deler av benet måtte amputeres og han gikk med treben resten av livet.

I 1814 ledet han en periode angrepet mot Fredriksten, og opptrådte flere ganger med anmodning om at nordmennene skulle overgi seg. Etter Fredrikstads fall ble han for en tid innsatt som kommandant her. Han var regnet som en striks og vanskelig offiser, og særlig hadde han mange sammenstøt med byfogd Heiberg. I desember 1814 søkte han å bli løst fra sin stilling, muligens for å kunne delta i forhandlingene i Riddarhuset.

Kilder

  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie, del 2, 1964
  • Svensk biografisk lexikon


Forgjenger:
 Nils Christian Frederik Hals 
Okkupasjonskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Gustav Adolf von Kræmer
Svensk offiser