Jacob Kærup

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jacob Kærup (født i Nakskov på Lolland i Danmark i 1682, død i Kristiansand 1751) var biskop i Kristiansand fra 1733 til sin død.

Holmen kirke i København 2019 (Foto: Jarl V. Erichsen)

Om Jacob Kærup og familien

Jakob Kærup ble født i Nakskov, Laaland i Danmark 13/9 1682. Han døde i Kristiansand 29/8 1751. Jacobs foreldre var kjøpmann og rådmann Peder Kjerrup og Margrete Jacobsdatter. Han ble i 1712 gift med Helene Catrine Ivarsdatter Brinch. Hennes foreldre var Ivar Brinch (1665-1728 og Ambrosia Henrichsdatter (ca 1665-1709). Helene var før gift med Hans Hagerup (1686-1711).

Jacob og Helene Catrine fikk:

  • Margrete Kærup født 1714. Død som barn.[1]
  • Hans Jacob Kærup, 1717- 14/1 1752. Da han døde var han rådskriver i Kristiansand.
  • Ivarica Kærup, født 11/10 1726 i Holmen (København) og død i Kristiansand. Hun var gift med Jacob Weinwich som var justisråd og lagmann på Agdesiden.
  • Ambrosia Kærup, født 11/10 1726 i Holmen (København) og død 21/11 1790 i Kristiansand. Hun var gift med Søren Andersen Brinch (1722-1791) som var Commerceråd, generaltollforpakter og justisråd.
  • Margrete Kærup, født 7/2 1728 i Kristiansand. Død som barn.

Presten Kærup

Før Kærup kom til Kristiansand som biskop var han i årene 1711-1731 kapellan og sogneprest i Holmen kirke i København.

Omtaler

I "Kristiansands næringsliv i ældre og nyere tid" [2]finner vi følgende biografi om biskop Jacob Kærup:

Magister Jacob Kærup (1733-51) var en from og nidkjær Geistlig, men stod ikke høit i Lærdom. I hans Tid brændte og gjenoppbyggedes Domkirken. Han forfattede en Fundats for en Enkekasse for Stiftets Geistlige, der fik kongelig Stadfæstelse 21de Septbr. 1736. Han tog sig med megen Iver af Skolens og Fattigvæsenets Ordning og var i det hele en ualmindelig flittig og arbeidsom Mand. Han blev begravet i Domkirkens Kjælder. Et Portræt at ham findes i Kirkens Sakristi.

I Grimstadposten [3] skriver Gunnar Tveiten:

"Magister Jacob Kærup: Han hørte som sine to forgjængere til de «store» bisper og sat paa «stolen» fra 1733 - 1751. Kærup var født i Nachskov paa Laaland 13. septbr. 1682. Forældrene var kjøbmandefolk.

Kjærup var prest i Holmens kirke i Kjøbenhavn, den gang han kaldtes til biskop i Kristianssand. Hit kom han i en sterk overgangstid. I hans bispetid indførtes konfirmationen og tok almueskoleundervisngen paa landet sin begyndelse. Og bispen tok sig meget herav. Det heter om ham at han var streng mot de gjenstridige, mild mot de angrende og fri for personsanseelse. Han har skrevet en hel del dagbøker som ligger i riksarkivet. Det skulde ellers være «en svare elskelig og velmenende mand, flittig til at skrive til menigheternes prester. Kærup er ganske, vist den mest fremragende biskop i ældre tider. Han skrev skrift, som det bare er en fornøielse at læse. (Dette kan ikke sies om skriften til hans nærmeste efterfølgere. Den er frygtelig.) Kærup var paa vei til Herrefoss, da han blev syk oppe i Birkenes og maatte reise hjem, hvor han døde 29. august 1751 kl. 5 om morgenen. Nedsattes i domkirkens kjelder."

Referanser

  1. Faye: Christiansands stifts bispe og stiftshistorie (1867) s 351-352
  2. P. Hansen 1905, med Faye som kilde
  3. Her fra "Teledølen" 28/8/1917