Jens Lauridsen Wolf

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittelbladet fra Jens Lauridsen Wolfs Norrigia illustrata, utgitt 1651.

Jens Lauridsen Wolf (født omkr. 1583, død 1660) var bokhandler og forlegger i Roskilde og København, og han var forfatter. Han er interessant i norsk sammenheng fordi han i 1651 ga ut sitt verk Norrigia illustrata, med en svært omfattende beskrivelse av Norge rett før begynnelsen på enevoldstida. Han eide også en bokhandel, eller «boglade», i Bergen.

Ut over de verkene han etterlot seg er det lite som er kjent om Wolf. I 1654 ga han ut Encomion, og der forteller han at han var i sitt syttiende år. I fortalen til en kalender han ga ut i 1648 skrev han at han var i sitt 64. år, og at det var førti år siden han hadde deponert ved universitetet. Dette gir et fødselsår omkring 1583/1584, og man oppgir gjerne 1583 som året.

Det var som bokhandler at han først og fremst tjente til livets brød, men det ble også en god del tekster som var skrevet for et bredt publikum. Problemata et proverbia moralia. Det er Nyttige oc artige Fragstycker oc Ordsprog fra 1624 har blitt tilskrevet ham, men han var ikke forfatter til dette verket, men forlegger. Han ga ut en salmebok i 1631, og den ble senere utgitt i utvida opplag. Av hans egne verker kjenner vi noen almanakker fra 1640-åra som han trolig skrev en del av selv. I 1648 kom så Diarium sive calendarium ecclesiasticum ... Det er: En evigvarende Kircke, Politisk oc Huuszholdings-Calender.

Wolf oppholdt seg en del i Norge, og spesielt i Bergen der han i 1625 fikk enerett til å drive bokhandel. Under Norgesreisene samla han inn store mengder opplysninger, og i 1651 ga han ut Norrigia Illustrata, eller Norges Med sine Underliggende Lande og Øers Korte og Sandfærdige Beskrifvelse : Hvor udi lofvis og berømmis det Riges Herlighed, Kongernis Magt, Stridbarhed og Mandelighed, Adelens og Kæmpernis Dristighed, Sande Religion og Gudfrygtighed. Dette verket på 270 sider inneholder gode skildringer av Norges natur, historie og folk. Det er tydelig at han ønska å nå flest mulig med sine tekster, for språket er stort sett enkelt å lese – den avskrekkende lange undertittelen er ikke noe godt eksempel på hvordan han skrev.

Som hans hovedverk regnes Encomion regni Danice. Det er: Danmarckes Riges Lof fra 1654. Særlig det topografiske og historiske stoffet er av stor interesse.

Litteratur

  • Jens Lauridsen Wolf i Dansk biograifsk leksikon.
  • Wolf, Jens Lauridsen: Norrigia Illustrata, eller Norges Med sine Underliggende Lande og Øers Korte og Sandfærdige Beskrifvelse : Hvor udi lofvis og berømmis det Riges Herlighed, Kongernis Magt, Stridbarhed og Mandelighed, Adelens og Kæmpernis Dristighed, Sande Religion og Gudfrygtighed. [S.l.]. 1651. Digital versjonNettbiblioteket.