Jens Nilssøns visitasbøker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jens Nilssøns visitasbøker er en samling av dagbøker fra superintendent Jens Nilssøn visitasreiser i Oslo stift i åra 1593–1597. I tillegg finner man reiserutene for tidligere visitasreiser, med start i 1574, ei liste over alle kirker i stiftet, en fortegnelse over norske konger og biskoper, noen prekener og en kort selvbiografi. I beskrivelsene av steder han besøkte gir han mye informasjon om kulturlandskapet, personer, mat og drikke, gårdsnavn og annet. Dette er en tid hvor det finnes få andre kilder som dekker dette. I og med at mye av det han beskriver har vært mer eller mindre uendra siden middelalderens slutt, er det også en kilde som kan gi økt forståelse for hele 1500-tallet.

Original og utgivelser

Originalene befinner seg i Det Kongelige Bibliotek i København.

Den første utgivelsen av kildeskriftet kom i 1885, med Yngvar Nielsen som redaktør. Denne inneholder i tillegg til selve kilden også en omfattende introduksjon som beskriver Jens Nilssøns liv og virke. Selve kildeteksten er en diplomatarisk avskrift, og er godt utstyrt med noter om stedsnavn og tekstkritiske bemerkninger. Nielsens utgivelse kom ut på nytt i 1981.

Innholdet

Selve visitasbøkene dekker følgende reiser:

Yngvar Nielsens kildeutgivelse tok som nevnt over med andre relevante skrifter av Jens Nilssøn:

Litteratur og kilder