Jens Thiis (1870–1942)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Thiis, foto 1924.
Foto: Ernest Rude/Oslo Museum.

Jens Thiis (født 12. mai 1870 i Kongshavn i Aker, død 27. juni 1942) var kunsthistoriker og direktør for Nasjonalgalleriet 1908-41. Han var også en kjent formidler av kunsthistorie til brede lag av befolkningen.

Familie

Jens Thiis var sønn av skipsmegler Abraham Bøckmann Thiis (1840–90) i Thiis-slekten og Emma Marie Löwegren (1842–1928). Han ble gift i 1895 med Ragna Wilhelmine Dons (1870–1939) og var far til arkitekt Helge Thiis (1897–1972) og museumsleder Ragna Thiis Stang (1909–78), svigerfar til arkeologen Sigurd Grieg (1894-1973) og filolog Nicolay Stang (1908–71), svoger til forfatteren Nils Kjær (1870–1924) og journalist og forfatter Ella Anker (1870–1958).

Liv og virke

Etter at foreldrenes ekteskap ble oppløst, vokste Jens Thiis opp hos sin mors foreldre, gullsmed H. P. Löwegren og hustru i Kristiania. Her bodde han til han hadde avlagt examen artium på Aars og Voss skole i 1888.

Thiis var elev ved Den kgl. Tegneskole hos Christen Brun og Wilhelm Holter, og studerte deretter kunsthistorie, med Lorentz Dietrichson som lærer og mentor. 1890–92 foretok Thiis en lang studiereise til Danmark, Tyskland, Italia, Frankrike, Belgia og Nederland. Vinteren 1893 var han i Berlin, hvor han traff Edvard Munch for første gang.

I 1893 stiftet han, sammen med i 1893 av Erik Møinichen Lie og Nils Kjær Den norske forfatterforening.

I 1895 etterfulgte Thiis Hans Aall som leder for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. Mens han var i Trondheim var han også engasjert i arbeidet med gjenreisingen av Nidarosdomen.

I 1908 ble Thiis utnevnt til direktør for Statens Kunstmuseum (fra 1920 Nasjonalgalleriet), en stilling han hadde til 1941. I hans tid som direktør ble Nasjonalgalleriets bygning utvidet med Nordfløyen (1918-24). Den da nye foredragssalen i Nordfløyen ble benyttet til bisettelsen av kunstneren Christian Krohg i 1925, hvor Thiis holdt hovedminnetalen. Av særlig betydning for museet var at han økte samlingene av fransk kunst og arbeider av Edvard Munch. Til museets 100-årsjubileet i 1937 ble en stor Munch-sal ble innredet.

Bosteder

I folketellingen for 1910 er Jens Thiis registrert sammen med kone og fire barn på adressen Oscars gate 1a i Kristiania. I adresseboken for Oslo 1927 er han registret på adressen Staffenfeldts gate 4b. I 1940, året før han døde, er han oppført på adressen Tostrups gate 23.

Ettermæle

Jens Thiis er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I forbindelse med Jens Thiis’ 60-årsdag skrev Aftenposten i sin morgenutgave 12. mai 1930 blant annet:

Jens Thiis’ hovedbetydning i norsk kunst og kulturliv ligger efter vårt skjønn kanskje mere i den sterke stimulanse han har været i vårt kunstliv enn i hans rent videnskapelige forskning. Hans innflydelse som fortolker av kunst og vekker av kunstsans kan vanskelig måles. Hans eget fine kunstnersinn gir ham et middel til forsteåelsesfull inntrengen i stoffet som er sjelden. Og hans veltalenhet – som imellem kan bli litt for blomstrende – sammen med hans begeistring gjør ham til den mest populære foreleser og skribent.

Jens Thiis ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1911 og til kommandør med stjerne 1937.

Thiis er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder og referanser