Jernbanetorget 2 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jernbanetorget 2
Dagens adresse: Jernbanetorget 2
Område: Kvadraturen, Østre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gammelt matrikkelnr.: 132, 133, 134A, 134B, 135, 136
Folketellinger: 1801/1801/1801/1801/1801/1801
Branntakster: 1766/1766/1766/1766-1797/1766-1797

Jernbanetorget 2 var en eiendom i Kvadraturen i Oslo.

Der Jernbanetorget 2 ligger i dag lå det fram til nyreguleringen av torget i 1915 tre bygninger. Fram til 1830 hadde disse gårdene matrikkelnr. 132, 135 og 136. På 1700-tallet hadde disse eiendommene adressene Store Strandgate 6 og Lille Strandgate 1 og 3, men etter at Jernbanetorget ble anlagt, ble dette endra. Den er en av eiendommene vi tar for oss i artikkelen Lille Strandgate i Christiania omkring 1800. I tillegg tar vi for oss et par eiendommer som ble revet ved samme anledning – nummer 133, 134A og 134B – som nå ligger under Jernbanetorget.

Store Strandgate 6 (matrikkelnr. 136)

Eiendommen i 1766

Store Strandgate 6 (matrikkelnr. 136) var i følge branntakstene i 1766 eid av Holger Christian Fruse. Eiendommen ble da taksert til 2700 riksdaler. Den bestod av en 2 etg. forbygning av bindingsverk (taksert til 1130 riksdaler), en sidebygning bygget sammen med hovedbygningen på 2 etasjer og av bindingsverk (930 riksdaler), og en 2 etg. sidebyggining, også denne bygget sammen med hovedbygningen og av bindingsverk (taksert til 640 riksdaler).

Beboere i 1801

I 1801 var eiendommen bebodd av ni personer fordelt på tre hushold. I det ene var Thomas Bagge (48 år) husbonden. Han var oppført som bokholder. Fra andre kilder vet man at han var fullmektig hos Bernt Anker, og bl.a. ble tildelt 5000 riksdaler i Bernt Ankers testamente, samt en årlig gasje på 500 riksdaler. [1] Thomas Bagge bodde på eiendommen sammen med søsteren til sin avdøde kone, samt en tjenestepike. I det andre husholdet var arbeidsmannen Ole Johansen husbond. Han bodde med sin kone. I det tredje var Provisor Lars Siversen Svanholm husbond. I hans hushold var konen Helvig Hansdatter og deres to sønner.

Beboere på eiendommen i Folketellingen i 1801
Navn Alder Født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Husnr. 1801 Hustand Eiendom 2018 Død HBR Merknader
Christian Brøgger 59 1742 - Hosbonde Enckemand 2den gang Graver 132 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ellen Christine Smith 40 1761 - Sødster barn til den sidste afdøde kone Ugift - 132 1 Jernbanetorget 2 HBR
Karen Dorothea Hansdatter 19 1782 - - Ugift Tjeneste piige 132 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ole Johansen 50 1751 - Hosbonde Gift 2den gang Arbeids mand 132 2 Jernbanetorget 2 HBR
Johanne Pedersdatter 54 1747 - Koenen Gift 3de gang - 132 2 Jernbanetorget 2 HBR
Lars Siversen Svanholm 42 1759 - Hosbonde Gift 2den gang - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Helvig Hansdatter 39 1762 - Koenen Gift 1te gang - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Hans Svanholm 7 1794 - Søn Ugift - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Christian Svanholm 6 1795 - Søn Ugift - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Thomas Bagge 48 1753 - Hosbonde Gift 2den gang Bogholder 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Elisabeth Christiana Hegerman 30 1771 - Koenen Gift 1te gang - 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Friderich Hegerman 26 1775 - Broder til koenen Ugift - 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Lars Hendrichsen 10 1791 - Antaget i huset Ugift - 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Lars Nielsen 20 1781 - - Ugift Tjener 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ole Arnesen 29 1772 - - Ugift Gaardskarl. begge ved det 2det aggershuusiske regiment 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ingeborg Paaske 50 1751 - - Encke 1te gang Huusholderske 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Maria Madsdatter 34 1767 - - Ugift Stue piige 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Kirsti Pedersdatter 24 1777 - - Ugift Kocke piige 136 1 Jernbanetorget 2 HBR

Lille Strandgate 1 (matrikkelnr. 132)

Eiendommen i 1766

I Branntakstforarbeidet i 1766 er Ditlef Kjølstrup oppført som eier. Byggene på eiendommen var taksert til totalt 690 riksdaler, og utgjorde en 1 1/2 etg. forbygning i laft (taksert til 560 riksdaler) og to små 1 etg. bakbygninger av bindingsverk (taksert til 130 riksdaler samlet).

Beboerne i 1801

I folketellingen i 1801 bodde det 9 personer i huset, og det var bare ett hushold. Husbonden var Thomas Bagge, bokholder, og han bodde sammen med sin kone Elisabeth Christiana Hegermann. Også hennes bror bodde der. Resten av beboerne var tilknyttet husholdet i ulike tjenerfunksjoner.

H.nr Alder/ født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Thomas Bagge 01 48 - - Hosbonde Gift 2den gang Bogholder
002 Elisabeth Christiana Hegerman 01 30 - - Koenen Gift 1te gang -
003 Friderich Hegerman 01 26 - - Broder til koenen Ugift -
004 Lars Hendrichsen 01 10 - - Antaget i huset Ugift -
005 Lars Nielsen 01 20 - - - Ugift Tjener
006 Ole Arnesen 01 29 - - - Ugift Gaardskarl. begge ved det 2det aggershuusiske regiment
007 Ingeborg Paaske 01 50 - - - Encke 1te gang Huusholderske
008 Maria Madsdatter 01 34 - - - Ugift Stue piige
009 Kirsti Pedersdatter 01 24 - - - Ugift Kocke piige

Gård nr. 133, sanert bygning

Jernbanetorvet i 1871. Gård nr. 133 ses midt i bildet. (Foto: Knud Knudsen 1832-1915/ Spesial-samlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen)

Bygningen som er nevnt i branntakstene fra 1700-tallet ble revet en gang mellom 1871 og 1873. En ny bygning ble oppført som igjen ble revet da Jernbanetorget ble anlagt. Tomta ligger nå under torget.

Eiendommen i 1766

I branntakstforarbeidet fra 1766 er den oppført med Søren Tostensens enke som eier, og en verdi på 1070 riksdaler. Det var en forbygning i mur, en bakbygning i bindingsverk og tre små bindingsverksbygninger på eiendommen.

Eiendommen i 1801

Ved folketellingen 1801 bodde det femten mennesker fordelt på tre husstander på eiendommen.

H.nr Alder/ født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Michael Sørensen Busdorph 01 51 - - Hosbonde Gift 1te gang Bødker mester
002 Anne Catharine Busdorph* 01 47 - - Koenen Gift 1te gang -
003 Søren Busdorph 01 3 - - Sønnen Ugift -
004 Ole Pedersen 01 20 - - - Ugift Lære drenger
005 Peder Oelsen 01 24 - - - Ugift Lære drenger
006 Maria Oelsdatter 01 22 - - - Ugift Tjeneste piiger
007 Peder Sørum 02 26 - - Hosbonde Gift 1te gang Peruqvemager svend
008 Anne Jacobii Solgaard 02 51 - - Koenen Gift 2den gang -
009 Anne Maria Field 02 18 - - - Ugift Tjeneste piige
010 Johannes Carlsen 03 34 - - Hosbonde Gift 1te gang Tambouer ved de melitaore
011 Giertrud 03 32 - - Koenen Gift 1te gang -
012 Anne Maria Johannesdatter* 03 9 - - Datter Ugift -
013 Ingeborg Maria Johannesdatter* 03 6 - - Datter Ugift -
014 Karl Karlsen 03 14 - - Sønnen Ugift -
015 Samuel Trane 03 48 - - Logerende Enckemand 1te gang Skriver karl

Gård nr. 134A og B, sanert bygning

Dette var en av bygningene som ble revet da Jernbanetorget ble anlagt. Tomta ligger nå under torget.

Eiendommen i 1766

Gården var ved branntakstforarbeidet i 1766 eid av Hans Holst. Eiendommen hadde samla verdi på 1000 riksdaler.

Eiendommen i 1797

I 1797 var Søren Willemsen eier, og verdien var satt til 810 riksdaler.

Gård nr. 134A i 1801

På eiendommen 134A var det tretten mennesker i to husstander. Øverst i lista finner vi Søren Willumsen, som var eier i branntaksten fra 1797.

H.nr Alder/ født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Søren Willumsen 01 42 - - Hosbonde Gift 1te gang Høcker
002 Marte Willumsen 01 37 - - Koenen Gift 1te gang -
003 Hans Christopher Gronberg 01 73 - - Fader til koenen Enkemand 1te gang Uden næringswey
004 Ellen Christiansdatter 01 30 - - - Ugift Tjeneste piige
005 Grees Guldbrandsen 01 15 - - - Ugift Viise dreng
006 Marcus Lorentzen 01 6 - - Logerende Ugift -
007 N. Monthan 01 50 - - Logerende Ugift Skriver karl
008 Anne Sophie Ramnaas 02 37 - - Huusmoder Encke 1te gang Sye koene
009 Hans Jacob Ramnaas 02 12 - - Søn Ugift -
010 Johan Fridr. Ramnaas 02 9 - - Søn Ugift -
011 Maria Halvorsdatter 02 22 - - - Ugift Tjeneste piiger
012 Anne Oelsdatter 02 42 - - - Ugift Tjeneste piiger
013 Margrethe Catharine Fogth 02 18 - - Logerende Ugift -

Gård nr. 134B i 1801

På eiendommen 134B var det i 1801 seksten mennesker i én husstand.

H.nr Alder/ født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Jens Christian Schmidt 01 60 - - Hosbonde Gift 2den gang Kjøbmand
002 Nicolava Mandahl 01 39 - - Koenen Gift 1te gang -
003 Ane Maria Smidt 01 24 - - Datter Ugift -
004 Hans Halvorsen 01 42 - - - Ugift Skriver karl
005 Halvor Olesen 01 28 - - - Ugift Skriver karl
006 Ener Gunersen 01 26 - - - Ugift Kiøbmands karl
007 Ole Poulsen 01 18 - - - Ugift Kiøbmands dreng
008 Iver Embretsen 01 17 - - - Ugift Kiøbmands dreng
009 Ole Poulsen 01 18 - - - Ugift Gaards dreng
010 Truls Poulsen 01 32 - - - Ugift Kudsk
011 Karen Kirstine Niemann 01 40 - - - Gift 1te gang Huusholderske
012 Ane Mary Hansdatter 01 19 - - - Ugift Tjeneste piiger
013 Ane Magdallene Jørgensdatter 01 22 - - - Ugift Tjeneste piiger
014 Marthe Larsdatter 01 47 - - - Ugift Tjeneste piiger
015 Ane Maria Smidt 01 56 - - Søster til manden Ugift -
016 Barbroe Borchgrevink 01 9 - - Søster datter til koenen Ugift -

Gård nr. 135, revet bygning

Bygningen som er nevnt i branntakstene fra 1700-tallet ble revet da "Den norske amerikalinje" bygget sitt hoivedkontor i 1915. Denne eiendommen hadde adresse Store Strandgade 3.

Eiendommen i 1766

I branntakstforarbeidet fra 1766 er den oppført med Christopher Olsens enke som eier. Det foreligger riktignok ikke noe taksering fordi eiendommen var akkurat kjøpt av Ole Mejer. Bygningen var på dette tidspunkt ganske forfalt og man var i ferd med å rive den ned for å bygge et nytt bygg.

Den nye bygningsmassen som kom opp og som ble taksert i 1797 bestod av en hoved- og hjørnebygning i 2 etasjes bindingsverk forblendet med stein på utsiden. Vi får også vite at tre av rommene i huset hadde tapet, noe som var svært kostbart. På søndre og østre side stod en vinkelbygning i to etasjer av bindingsverk. Til slutt stod det et vedskjul i bakgården.

Eiendommen i 1801

Ved folketellingen 1801 bodde det åtte personer på eiendommen. Eieieren Christian Hejerdahl var bokholder ved det norske glassverket som holdt til rett over gaten. Han var gift med Karen Hejerdahl. De er ikke oppført med egne boende barn sammen med seg. I husstanden bodde også gårdsgutten Niels Erichsen, tjenestejentene Marthe Jensdatter og Gunild Jensdatter. To gutter som gikk på latinskolen var også boende i huset, i tillegg til den losjerende Dorthea Leganger på 19 år.

H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Christian Heierdahl 1 46 - - Hosbonde Gift 1te gang Administrateur og bogholder ved det norske glas verket
002 Karen Hejerdahl 1 38 - - Koenen Gift 1te gang -
003 Niels Erichsen 1 51 - - - Ugift Gaards dreng
004 Marthe Jensdatter 1 33 - - - Ugift Tjeneste piiger
005 Gunild Nielsdatter 1 40 - - - Ugift Tjeneste piiger
006 Johan Anthon Andtkorb 1 14 - - - Ugift Gaaer paa latin skoelen
007 Niels Roth Hejerdahl 1 15 - - - Ugift Gaaer paa latin skoelen
008 Dorthea Leganger 1 19 - - Logerende Ugift -

Referanser

  1. [1]Ludvig Daae og Roar Tank: Det Gamle Christiania: 1624-1814, s. 267.

Litteratur og kilder


Oslo havn 1798 logo.png
Jernbanetorget 2 (Oslo) er opprinnelig skrevet som en del av prosjektet Oslo havn 1798 og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Se også Branntakstprosjektet for liknende artikler.