Julius Cæsar Hartmann (1885–1969)

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk

Julius Cæsar Hartmann (18851969) var ein kunstmålar frå Selje i Nordfjord som i mange år var den einaste i ytre Nordfjord som livnærte seg berre av måleri. Han måla særleg landskapsmåleri.

Julius Cæsar Hartmann vart fødd i Selje den 2. mars 1885. Han skal ha vore ei tid i Canada og mange av motiva er derifrå. Etter at han kom heim frå Amerika arbeidde han ei tid som sjømann. Hartmann hadde i periodar svært dårleg råd og mange av måleria hans vart måla på oljedukar i staden for lerret. Dette har resultert i at mange av maleria har gått tapt ved at målinga flassar av. Han døydde i 1969.

Eksterne lenkjer


Creative Commons License Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Julius Cæsar Hartmann» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er oppsett i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For ei liste over bidragsytarar til den opphavlege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opphavlege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.
Artikkelen bør gjennomgåast for å tilpasse innhald og vinkling til lokalhistoriewiki.no DEV. Sjå Hjelp:Skilnader frå Wikipedia for meir informasjon.