Julussakonflikten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Julussakonflikten i 1927 oppsto som følge av at uorganiserte fløtningsarbeidere underbød de organiserte arbeiderne ved Julussa i Elverum kommune. Ved hjelp av store styrker fra politi og miilitæret ble fløtinga gjennomført. Konflikten bidro allikevel til at man to år senere fikk tariffesta betaling i tømmerfløtinga.

Det hadde lenge vært vanlig at trelasthandlerne leide inn folk for å fløte tømmeret. Etter hvert oppsto det fellesfløtingsforeninger, der skogeierne og tømmerkjøperne samarbeida. Fløtinga ble lagt ut på anbud til fløterlagene. Da det den 4. mars 1927 ble holdt et møte i Leiret for å avgjøre et slikt anbud, viste det seg at et lag med 73 uorganiserte arbeidere leda av fløterhusbond Hans Mellum hadde lagt seg omkring femten prosent lavere i pris enn et anbud fra 103 organiserte arbeidere leda av Martin Halstensen.

Halstensen senka sitt bud med ti prosent under møtet, men Mellum fikk uansett tilslaget. De fagorganiserte reagerte på at det ble lagt inn anbud med en pris som de mente var for lav til å leve av. De la fram et blokadevarsel, med krav om at fløting skulle skje etter regning og framforhandla lønnssatser. Dette ville ha betydd at man langt på vei fikk på plass ei tariffavtale.

Over femti av de 73 fløterne til Mellum trakk seg fra arbeidet. Det ble store demonstrasjoner da blokaden ble brutt, og Justisdepartementet bestemte seg 13. mai for å gripe inn. Et kompani fra HM Kongens Garde ble overflytta til Elverum, og sammen med politiet som fikk forsterkninger fra Oslo sørga de for at Mellum fikk gjennomført fløtinga fra 10. til 28. mai. På det mest anspente i konflikten var det fire bevæpna vakter fra politiet og garden for hver enkelt av Mellums arbeidere. To tillitsvalgte ble arrestert, men det kom ellers ikke til noen alvorlige sammenstøt. Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti fremma forslag på Stortinget om en beklagelse for regjeringas opptreden i konflikten, men

Selv om arbeiderne tapte i første omgang, ble det endringer. Mange av dem var organisert i Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, som hadde blitt etablert samme år. I 1929 fikk de gjennomslag for tariffesta lønn for tømmerfløterne.

I forbindelse med femtiårsmarkeringa i 1977 ble det laget en dokumentar, og det ble satt opp en minnestein ved Julussa.

Litteratur og kilder