Just Johan Bing (1866–1954)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Just Johan Bing (1866-1954)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 25. januar 1954: Utsnitt fra nekrolog over Just Johan Bing.

Just Johan Bing (født 24. april 1866 i Eidsberg, død 23. januar 1954) var stiftsarkivar, senere statsarkivar, i Bergen i en årrekke, og var også en produktiv litteraturhistoriker og formidler av litteratur, malerkunst og teater.

Familie

Just Johan Bing var sønn av sorenskriver Just Johan Bing (1793-1877) og Mariane Holst (1838-1927), og ble gift i 1900 med Marie (Mimi) Grieg (1872-1941).

Liv og virke

Just Bing tok tok examen artium på Gjertsens skole i Kristiania i 1883, på klassisk linje. I 1890 ble han cand.mag. med fagene latin og gresk, historie og geografi. Mellom 1891 og 1893 studerte Bing historie og litteraturhistorie i København, Berlin, Wien og Bonn.

I 1893 utgav Bing boka Novalis. Eine biographische Charakteristik, som han i 1894 forsvarte for den filosofiske doktorgrad. Fra 1894 foreleste han i litteraturhistorie ved universitetet i Kristiania, hvor han fra 1895 til 1901 var han universitetsstipendiat. Bing studerte dessuten i Paris 1895-1896.

I 1903 ble Just Bing utnevnt til stiftsarkivar i Bergen. Denne stillingen hadde han helt til 1933 (fra 1919 med tittelen statsarkivar), da han motvillig søkte avskjed fordi han var blitt blind. Som statsarkivar arbeidet Bing for å gjøre Statsarkivet i Bergen til sentrum for lokalhistorisk forskning på Vestlandet. Han fikk flyttet institusjonen fra Klosteret på Nordnes til Årstadvollen, hvor han fikk oppført et nytt arkivbygg. I 1916 tok han initiativ til Vestlandske Historielags Fællesforening. I 1922 utgav han Aarstads Historie, om Årstad herreds historie fram til innlemmelsen i Bergen i 1915.

Det var kanskje som litteraturhistoriker Just Bing ble mest kjent. Han skrev en rekke bøker, artikler og essayer i tidsskrifter, samleverker og festskrifter. Han virket også som foredragsholder og anmelder i bergenspressen, og skrev om malerkunst og teater.

Som Bings hovedverk regnes gjerne Verdens-litteraturhistorie. Grunnlinjer og Hovedverker utgitt i tre bind mellom 1928 og 1934. Da det siste bindet kom ut var han blitt helt blind. Hans siste artikkel ble publisert så sent som i 1953, en artikkel om Shakespeares skikkelser Ophelia, Iago og King Lear.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1900 er Just Bing er oppført som Dr. phil. Universitetsstipendiat på adressen Cort Adelers gate 3d i Kristiania. Ved folketellingen for 1910 er han oppført som Stiftsarkivar på adressen Møhlenprisvei søndre 11.

Ettermæle

Just Johan Bing er gravlagt i familiegrav på Vestre Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en usignert nekrolog i Aftenposten 25. januar 1954 ble Just Johan Bing omtalt slik (utdrag):

Just Bing var hele sitt liv en overmåte produktiv skribent og en utrettelig forsker, han ydet bidrag til en lang rekke videnskapelige tidsskrifter, til magasiner, ukeblad og aviser, ja, han var gjennom mange år fast litteratur-, teater- og kunstanmelder i dagspressen. ... Just Bing var imidlerid ikke bare litteraturhistoriker, han var først og fremst en utmerket arkivar og gjorde et grunnleggende arbeide med omlegging og modernisering av det bergenske arkivmateriale, hvori han selv gjorde en lang rekke oppdagelser.

I samme omtale ble det også gjort et poeng av at Bings far var født så tidlig som i 1793, og at det dermed var 161 år fra farens fødsel til hans egen død, "et tidsrom som meget sjelden blir dekket av bare to generasjoner".

Just Johan Bing er gravlagt i familiegrav på Vestre Aker kirkegård i Oslo. Tittelen Dr. phil. er benyttet på gravminnet.

Kilder