Statsarkivet i Bergen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bygningen fra 1921, ark Egill Reimers, tildelt Houens diplom for god arkitektur i 1924.
Foto: Reinhardheydt (2009).

Statsarkivet i Bergen (SAB) er en regional institusjon innen Arkivverket, med ansvarsområde som omfatter fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Det ble opprettet under navnet Stiftsarkivet i Bergen i 1885.

Oppgaver og arkivbeholdning

SAB skal primært ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale statsadministrasjonen innen sitt distrikt. I tillegg tar det imot og oppbevarer privatarkiv.

Statsarkivene fører tilsyn med arkivforholdene i den statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningen innenfor distriktet, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning. Men med hensyn til de fylkeskommunale arkivene, er disse i hovedsak ivaretatt av et fylkesarkiv i hvert av de to fylkene. Alle kommunene i de to fylkene, med unntak av Bergen, er tilsluttet interkommunale arkivordninger (IKA). Bergen har sitt eget byarkiv.

SAB har noe over 13 000 hyllemeter materiale. Det aller meste er arkiver fra den statlige forvaltningen innen de to fylkene. Den eldste protokollen i arkivet er en justisprotokoll for lagmannen i Bergen for tidsrommet 15921594.

SAB har en egen avdeling for papirkonservering. Ved midten av 1970-åra ble det bygget en egen konserveringspaviljong felles for SAB og Historisk Museum.

Statsarkivaren i Bergen har drifts- og redaksjonsansvar for Digitalarkivet. Det startet som et samarbeidsprosjekt mellom SAB og Historisk institutt i 1998. Etter fem år som prøveprosjekt ble Digitalarkivet i 2002 integrert i SAB.

Historikk

Ved opprettelsen i 1885 ble SAB (Stiftsarkivet) tillagt ansvaret for den regionale og lokale statsforvaltningen i Stavanger amt (Rogaland), Bergen, Søndre og Nordre Bergenhus (Hordaland og Sogn og Fjordane) og Sunnmøre fogderi av Romsdals amt (Møre og Romsdal fylke). Sunnmøre ble overført til Statsarkivet i Trondheim i 1929. Arkivene fra Rogaland ble flyttet til et nyopprettet statsarkivkontor i Stavanger i 1949, men kontoret var underlagt SAB inntil Statsarkivet i Stavanger ble opprettet i 1970.

SAB’s første tilholdssted var den tidligere fattigskolen for Nykirkens sogn, kalt Bethlehem, som ble ombygget for formålet. I 1921 stod et nytt arkivbygg på Årstadvollen ferdig, ark. Egill Reimers, og der har SAB tilhold den dag i dag. Bygningen ble rekvirert av tyskerne den 10. april 1940 og ble brukt som hovedkvarter for de tyske landstridskreftene på Vestlandet.

Stifts-/statsarkivarer i Bergen

 • 1885-1903: Cand. jur. Thomas Brown Lie Hermansen (1853-1903)[1]
 • 1903-1933: Dr. philos. Just Bing (1866-1954)[2]
 • 1933-1960: Cand. philol. Einar Jansen (1893-1960)[3]
 • 1960-1971: Cand. jur. Ragnvald Martin Samdal (1908-1976)[4]
 • 1971-1995: Cand. philol. Egil Øvrebø (1928-2011)
 • 1995- :Cand. philol. Yngve Nedrebø (1954-)

Kilder og litteratur

 • Statsarkivet i Bergen. Dokumentene forteller (Riksarkivaren, skriftserie 16, 2004)

Referansar

 1. Bergensposten 1999]
 2. Bergensposten 2000]
 3. Bergensposten 2001]
 4. Bergensposten 2002]

Ekstern lenke