Justismuseet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Justismuseet ligger i det tidligere Kriminalasylet, her sett fra Erling Skakkes gate.
Foto: Rolf-Arne Evensen (2018).

Justismuseet ble etablert i 2001 under navnet Norsk rettsmuseum som det nasjonale museet for justissektoren. Det fikk dagens navn i 2016.

Museet ligger i bygningen til det tidligere KriminalasyletKalvskinnet i Trondheim med adresse Kongens gate 95, med fasade mot Erling Skakkes gate.

Utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag og har til oppgave å ivareta gjenstander og dokumentasjon av virksomheten i justissektoren. Viktige bevaringsområder innenfor denne sektoren er domstolene, politiet, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen.

Historie

Lokale initiativ

Justismuseets samlinger bygger på flere tidlige museumsinitiativ, og virksomhetens røtter kan sies å strekke seg helt tilbake til tidlig på 1900-tallet da det ble opprettet et kriminalmuseum i Kristiania.

I 1918 tok politimesteren i Trondheim, Hans Nikolai Krenkel Jelstrup (1860–1932), et tilsvarende initiativ sammen politioverbetjent Haavin for Trondheim. Innsamlingen og registreringen førte til i en utstilling i kjelleren på politistasjonen i Hornemannsgården i Kongens gate 7, hvor politiet hadde tilhold fra 1863 og fram til 1974.

Kriminalmuseet I Trondheim

Kriminalmuseet i Trondheim fikk etter hvert mer «rummeligere» lokaler i på Hornemannsgården og samlingen som da rommet rundt 600 gjenstander ble registrert. Det var ikke åpent for publikum, men slulle være et sted for politibetjenter å lære triksene som de kriminelle hadde tatt i bruk. Som et internt museum hadde det ikke klausuler i forhold til hva som skulle stilles ut.

Krigen

Under krigen ble samlingen ryddet unna i 1942 på grunn av plassmangel. Samtidig førte denne tiden til stor «produksjon» av nytt materiale. Dette var statspolitiuniformer, protestlapper, beslag av alle typer, NS-propaganda, og ikke minst de mange torturredskapene Rinnanbanden brukte i sitt arbeid.

Museet fikk enda en ny «åpning» i 1947, men publikum hadde fortsatt ikke adgang, med mindre de kjente noen i politiet. Samlingen hadde da vokst til over 1200 gjenstander og fikk plass i kjelleren på Tinghuset.

Trondheim Politimuseum

Samlingen ble i kjelleren til Tinghuset helt fram til 1976, da museet gjenåpnet igjen som Trondheim Politimuseum i kjelleren til det nybygde Politihuset i Kongens gate. Fortsatt var det ikke åpent for publikum, og de som ville se samlingen måtte ha invitasjon og bli vist rundt.

Plassmangel gjorde at mye av samlingen lå i pappesker, men i 1994 kunne Trondheim Politimuseum flytte inn i Kriminalasylet med over 5000 gjenstander.

De museologiske kriteriene var blitt noe skjerpet siden 1918, og museet var ikke lenger et mørkt kuriositetskabinett, men ble endelig åpent for publikum.

Norsk Rettsmuseum

I 2001 ble stiftelsen Norsk Rettsmuseum opprettet som et nasjonalt tiltak medpost på statsbudsjettet og med museal dokumentasjon av justissektoren som oppdrag. Norsk Rettsmuseum overtok det tidligere Kriminalasylet, samt utstillingene til det tidligere Trondheim politimuseum. I de kommende årene ble også samlingene til politimuseene i Oslo og Bergen overført.

Samlinger og utstillinger

Det har overtatt de største samlingene i justissektoren, inkludert politimuseene i Oslo, Trondheim og Bergen, og har rundt 30 000 gjenstander, med hovedvekt av gjenstander fra politi og kriminalomsorg.

For å ivareta oppgaven som museum for hele landet, skjer ⅓ av formidlingen på Kalvskinnet, ⅓ i form av landsdekkende vandreutstillinger og ⅓ på internett.

Museet inneholder flere små faste utstillinger som gir innblikk i flere sider av norsk rettshistorie, med hovedvekt på forbrytelse og straff, samt en større utstilling over okkupasjonstiden.

De permanente utstillingene på Kalvskinnet er:

Kilder


Koordinater: 63.42987° N 10.37828° Ø