Kapp skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kapp skole vinteren 2010.
Foto: Commons-brukeren Livmelwec

Kapp skole er en barneskole (1-7) i Engevegen 5, Kapp i Østre Toten. Den nåværende skolebygningen ble oppført i 1976, og skolen bytta i 2007 navn fra Kihle til Kapp. Pr. 2016 er det 223 elever ved Kapp skole.

Historikk

De første fastskolene i Kapp-området var Østerhaug og Presterud. Disse ble bygd som en konsekvens av almueskoleloven av 1860. I 1893 ble de to kretsene nedlagt og erstatta av Kihle skole, på tomt fra garden Kile (Kihle).

Den første Kihle-skolen lå på nersida av Mjøsvegen. Den ble brukt til den nye Kihle-skolen, på øversida av Mjøsvegen, ble tatt i bruk. Nyskolen ble innvia 12. november 1976, og det gamle skolebygget ble etterpå ombygd til leiligheter.

I 2005 vedtok Østre Toten kommune at fem av de tolv skolekretsene skulle legges ned, blant annet den andre barneskolen på Kapp, Bjørnsgård. De fleste elevene i Bjørnsgård-kretsen begynte da på Kihle, som ble oppussa og utvida. Før skoleåret 2007/2008 skifta skolen navn til Kapp skole.

Lærere

Gamle Kihle skole. Mjøsa i bakgrunnen.
Foto: Totens bygdebok II (1937)

Rektorer

  • Asmund Markeng (1962-?)
  • Aase Berit Sønsteby Skibenes (pr. 2016)

Kilder og litteratur