Kjerkgata

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjerkgata sett nedenfra.
Foto: Elen Schomragh (1869).
Motiv fra Kjerkgata.
Foto: Halvor Vreim
Sohlbergrekka i Kjerkgata.
Foto: Halvor Vreim (1937).

KjerkgataRøros går fra Johan Falkbergets vei til Spell-Olaveien, der gateløpet går videre som Svenskveien. Den har navn etter Røros kirke, som ligger til gata. Langs gata finner en for det meste eldre trehusbebyggelse, og en rekke av bygningene er freda eller listeført som bevaringsverdige.

Fra Peder Hiorthgata til Ol-Kanelesaveien / Rau-veta er den regulert som gågate. Helt på slutten av gata ligger Harald Sohlbergs plass; husene som ligger ved denne plassen har fortsatt nummer til Kjerkgata. En del av husene er ikke formelt nummerert, men inngår like fullt i nummereringsmønsteret der hver eiendom har fått ett nummer.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1
2
3
4
5
6
7
9
18
20
23
24
25
26
28
30
31
32
34
36
37
38
39
40
41a Mausoleum Det Finne-Borchgrevinkske gravkapell. Kjerkgata 41 på Røros 02.JPG
41b
42
43
44
45
46 Kirke Røros kirke Røros kirke fra Kjerkgata.JPG
48 Kjerkgata 48, Sør-Trøndelag - Riksantikvaren-T359 01 0755.jpg
49 1800-tallet Bygård Jonasgården, gårdsanlegg med våningshus, fjøs, eldhus og uthusrekke. Fjøset er fra før 1850, og ble freda i 1940. Kjerkgata 49 på Røros.JPG
50 Kjerkgata 50 på Røros.JPG
51 1800-tallet Bygård Dillegården, gårdsanlegg med våningshus, fjøs og stall med eldhus. De to uthusa er fra midten av 1800-tallet, og ble freda i 1940. Kjerkgata 51 på Røros.JPG
52 1700-tallet Bygård Grådalsstuggu, våningshus trolig oppført på midten av 1700-tallet. Freda 1923.
53 Før 1846 Bygård Våningshus, fjøs og stall med uthus. Uthusa ble freda i 1940. De ble reist før 1846, da de nevnes i en branntakst. Kjerkgata 53 på Røros.JPG
54 1857 Bygård Våningshus oppført 1857, men kan ha en eldre kjerne. To-etasjes lafta tømmerbygning. Freda 1923. Kjerkgata 54 på Røros.JPG
55a Kjerkgata 55a på Røros.JPG
55b Kuskgården. Kjerkgata 55b på Røros.JPG
56 Trolig 1857 Bygård Hermansgården, våningshus trolig oppført 1857. To-etasjes panelt bindingsverksbygning. Freda 1923. Kjerkgata 56 på Røros.JPG
57 Omkr. 1800 Bygård Floergården, også kalt Nedre Svendsgården. Våningshus trolig fra omkring 1800. To uthus, hele anlegget freda 1940. Kjerkgata 57 på Røros.JPG
58 Trolig ett. 1820 Bygård To-etasjes tømmerbygning. Fikk butikkvindu i første etasje i 1930-åra, senere bytta ut med to mindre vinduer av eldre type. Freda 1923. Kjerkgata 58 på Røros.JPG
59 Omkring 1800 Bygård Reinholtgården, også kalt Øvre Svendsgården. Våningshus og uthusrekke, trolig oppført omkring 1800. Hele anlegget freda 1940. Kjerkgata 59 på Røros.JPG
60 Trolig ett. 1859 Bygård Våningshuset trolig oppført etter 1859, freda 1923. Antagelig eldre tømmerkjerne. To-etasjes bygning, dels laft og dels bindingsverk, panelt. Kjerkgata 60, Sør-Trøndelag - Riksantikvaren-T359 01 0602.jpg
Kjerkgata 60 på Røros.JPG

Kilder


Koordinater: 62.5761322° N 11.3845073° Ø