Knut Helle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristian Fredriks vei 9: Barndomshjem.
Foto: Morten Bakkeli (2010)

Knut Helle (født 19. desember 1930 i Larvik, død 26. juni 2015) var cand.philol. og professor emeritus i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen.

Tidlig liv, utdannelse og ekteskap

Han ble født som sønn av skoleinspektør Hermann Olai Helle (1893-1973) og lærer Berta Marie, født Malm (1906-1991). Knut Helle er eldre bror av politiker, Ingvar Helle. Familien flyttet til Hetland da Knut Helle var 17 år gammel.

Han tok examen artium i Stavanger i 1949 og lærerutdannelse i Kristiansand i 1952. Helle studerte filologi på Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Han ble cand.philol. i 1957. Helles hovedfagsoppgave, Omkring Bǫglungasǫgur (om Bagler-sagaene), ble trykt i 1959.

I oktober 1957 giftet han seg med Karen Blauuw, som senere ble professor. Ekteskapet med Blaauw ble oppløst i 1985. I oktober 1987 giftet Knut Helle seg med museumsdirektør og professor i middelalder-arkeologi, Ingvild Øye.

Yrkeskarriere

Helle var postdoktor ved Universitetet i Bergen 1958-1963. Det siste året oppholdt han seg ved Universitetet i Oxford. Helle ble ansatt som lektor i historie ved Universitetet i Bergen i 1963 og avanserte til professor i 1973. Han spesialiserte seg på Norges historie i senmiddelalderen, og hans første større verk var Norge blir en stat 1130-1319, utgitt i 1964. Hans hovedverk var Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150-1319, utgitt i 1972. Innen historiografi er han kjent for å komme til andre slutninger enn viktige norske historikere fra 1930-tallet som Edvard Bull sr. og Andreas Holmsen.

Helle gjorde seg også bemerket som bidragsyter til større historiske verker. I 1982 utga han Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536, bind 1 av Bergen bys historie. Helle var involvert i redaksjonsarbeidet til både Aschehougs verdenshistorie og Aschehougs norgeshistorie. I førstnevnte serie utga han bind 5, Nomadefolk og høykultur 1000-1300, i 1984. I sistnevne serie utga han bind 3, Under kirke og kongemakt 1130-1350, i 1995.

Helle var også medlem av redaksjonskomitéen til Oslo bys historie og Norsk utviklingshjelps historie. Han ledet redaksjonskomitéen til Norsk biografisk leksikon, som ble utgitt i ti bind mellom 1999 og 2005. I 2006 utga Helle Norsk byhistorie: urbanisering gjennom 1300 år sammen med Finn-Einar Eliassen, Jan Eivind Myhre og Ola Svein Stugu.

Han var visedekanus ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen 1978-1980 og leder av Chr. Michelsens Institutt 1992-2001. Helle var formann i Den norske historiske forening 1975-1984.

Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Helle gikk av som professor for aldersgrensen 1. januar 2001. Han døde i 2015.

Bibliografi

Kilder


Creative Commons License This article is based entirely or in part on the article «Knut Helle» from the English Wikipedia and can be copied, distributed and/or edited as described in GNU Free Documentation License. For a list of contributors to the original article, see revision history of the original article. For a list of contributors to this version, see revision history of the present page.
Denne artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.