Kopist

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kopist var en tjenestemannstittel som ble brukt både i den dansk-norske statsforvaltninga og i de norske departementene etter 1814. Som den tilsier var kopistene først og fremst ansatt for å føre kopibøker, der all utgående post ble skrevet inn. Det var en av de lavere stillingene i forvaltninga, og ble often enten brukt som springbrett videre inn i embetsverket, eller som en midlertidig jobb i påvente av andre muligheter. En svært stor andel av høyere embetsmenn var kopister i begynnelsen av karrieren.

I de norske departementene ble stillingsbetegnelsen kopist avskaffa 1. juli 1899, med unntak av Revisjonsdepartementet der den besto til 1. juli 1910. Kopistene som hadde høyere utdanning gikk over til å være sekretærer, mens de andre fikk tittelen assistent.

Litteratur og kilder