Krusifiks

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Romansk krusifiks fra 1100-tallet i Vinje kyrkje i Hemne.
Foto: Olve Utne (2009).

Et krusifiks er et kors med Kristusfigur. Det er et av de viktigste kristne symbolene, spesielt i Den katolske kirke, Den anglikanske kirke og ortodokse kirker. Krusifikset er en avbildning av korsfestelsen, som symboliserer hele Kristi lidelse og sonoffer. Det kan også romme andre symboler, som evangelistenes symboler på korsarmene.

I mange protestantiske kirker er korset uten Kristusfigur viktigere, fordi det er et symbol på oppstandelsen, men også der forekommer krusifiks i kirkene. Enkelte kirkesamfunn mener at krusifikset bryter billedforbudet i De ti bud, og at det dermed blir en form for avgudsdyrkelse. Den norske kirke bruker korset uten figur som sitt hovedsymbol, men på altertavler, kirkevegger og andre steder finner man ofte krusifiks.

Krusifiksene har gått gjennom mange forskjellige former i ulike kunsthistoriske perioder. De eldste har ofte en triumferende Kristus, der lidelsen på korset overhodet ikke vises på figuren. Han er ikke sjelden framstilt som konge med krone på hodet. Fra 1300-tallet ble det vanligere med krusifikser som framhever lidelsen. Utforming av figur og kors følger gjerne de kunsthistoriske trender i tida.

En rekke norske krusifiks fra middelalderen er bevart. En del av dem finnes i kirker, mens Historisk museum sitter på den største samlinga.

Kilder