Kuba (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gangbrua Kuba bru forbinder de to delene av parken på øst- og vestsida av elva.
Foto: Chris Nyborg (2013)
I.W.G. Næsers kart fra 1861, der man finner navnet «Kudskebakken».

Kuba eller Cuba er et parkområde ved Akerselva i Oslo. Navnet var opprinnelig et folkelig navn på vika i elva ved Bergverksgata, men er nå offisielt navn på grøntarealet som ligger på begge sider av elva. De to delene er forbundet med gangbrua Kuba bru.

Navnet Kuba har lenge vært omdiskutert. Det er særlig tre teorier som har stått sterkt:

  • Området ligger ikke langt unna Ny York, og navnet oppsto som en spøk knytta til dette som oppsto rundt tida for den spansk-amerikanske krig i 1898.
  • Navnet er knytta til gassklokka, altså til kube (og skal da uttales med tonem 2). Dette er lite trolig, siden tanken ikke var kubisk, men sylindrisk.
  • Navnet er en sammentrekning av «kuskebakken» etter et hvilested for hestekarer som skal ha ligger her på 1700-tallet. Det har ikke vært kjent beviser for noe slikt hvilested i området, men man har nå funnet navnet på kart (se illustrasjon til høyre).

På vestsida hadde Oslo Gassverk en stor gassklokke med fyrhus. Gassklokka ble revet i 1973, mens fyrhuset er innreda som serveringssted med adresse til Maridalsveien. På gassklokketomta er det plaskebasseng for barn, men pr. 2013 er dette ikke fylt.

Kilder