Kvadraturen (Kristiansand)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kvadraturens regelmessige plan kommer tydelig fram på dette bykartet fra Nasjonalbibliotekets kartsamling.
På Refsdals kart fra 1920 ser vi at Kvadraturen er intakt, men kartet har blitt dreid slik at nord er rett oppover, slik vi er vant til fra moderne kart.

Kvadraturen er sentrumsområdet i Kristiansand slik det ble anlagt etter Hans Jacobsen Schiørts byplan. Christian IV signerte grunnleggelsesbrevet for byen den 5. juli 1641, og Shiørts reguleringsplan ble godkjent av ham den 6. mai 1642. Navnet kommer av at byen ble tegna opp som 54 rektangulære kvartaler med fem langgater og åtte tverrgater.

Slik byen opprinnelig ble anlagt, var alle gater 24 alen brede (omkring 15 meter), mens kvartalene var 96 alen brede og 192 alen lange (omkring 60 x 120 meter). Den ble anlagt på eiendommene til gårdene Eg og Grim, på ei sandslette dekka av furuskog kjent som Sanden eller Grimsmoen. Den tidligere bosetninga i området lå langs laste- og losseplassene ved [Otra]], Topdalsfjorden, Odderøya og Flekkerøy.

Kvartalene langs Otra og ved Øster- og Vesterhavna ble utbygd først. Da Kristiansand i 1666 ble garnisonsby var det omkring 230 hus med rundt 1500 beboere der. Den siste furuskogen på sletta ble hogd i 1685. Så sent som på begynnelsen av 1800-tallet var det fortsatt flere store eiendommer i Kvadraturen som ikke var bebygd.

Gatene

Dagens navn Opprinnelig navn Bilde
Østre Strandgate Østre Strandgate
Kongens gate Kongens gate
Dronningens gate Sandgaten
Tollbodgata Stengaten
Rådhusgata Vestre Kirkegate
Gyldenløves gate Gyldenløves gate
Skippergata Skippergaten
Henrik Wergelands gate Konsumsjonsgaten
Kristian IVs gate Fjellgaten Kristian IVs gate Kristiansand 2015.jpg
Tordenskjolds gate Hospitalsgaten Tordenskjolds gate Kristiansand 2015.jpg
Vestre Strandgate Vestre Strandgate
Markens gate Dronningens gate
Kirkegata Store kirkegate
Festningsgata Nordre gate
Holbergs gate Kongens tverrgate Holbergs gate Kristiansand 2015.jpg
Kronprinsens gate Kronprinsens gate Kronprinsens gate Kristiansand 2015.jpg
Elvegata Elvegaten

Litteratur og kilder