Kviteseid Seminar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnebok fra Kviteseid Seminar

Kviteseid Seminar var den første offentlige lærerskolen i landet. Seminaret startet undervisningen i 1819 og var i drift fram til 1889. Det hadde sin spede opprinnelse i at det var en rekke tiltak som ble satt i gang for å utdanne lærere i Kviteseid fra 1750 og utover. Alle disse var egentlig kortere kurs og organisert av privatpersoner. Kviteseid Seminar var det første som ble satt i gang i følge vedtak av sentrale styresmakter. På folkemunne ble skolen kalt for Kosa-skulen etter stedet der den først lå. Selv om initiativet og finansieringen var ordnet lokalt, må en likevel regne seminaret for landets første offentlige lærerskole.

Prost i Øvre Telemark (Øvre Tellemarkens Provsti) og tidligere sokneprest i Kviteseid Niels Windfeld (1735-1810) skrev allerede i 1798 i sitt testamente at Kviteseid skulekasse skulle få 1000 daler etter ham. Formålet skulle han komme tilbake til senere. I 1807 hadde han bestemt formålet, og skrev til kongen at det burde settes i gang en fastskole for disse midlene. Han mente at Kosi i Brunkeberg egnet seg til formålet og søkte kongen om at gården som tilhørte Kviteseid sokneprestembete måtte overlates til skolen og «… og at Læreren ved den sammesteds indrettede faste Skole matte beboe og bruge Gaarden».

Fastskolen skulle ha fast tilsatt lærer som skulle undervise «…Baade de vordende omgangsskoleholdere og andre Børn, der havde Lyst og Hoved til at lære…». Tanken var at skolen skulle være en grunnskolefor de barna som bodde i nærheten, og på samme tid være en lærerskole der lærerstudentene kunne trene på å undervise under tilsyn av seminarlederen. Søknaden om å bruke Kosi ble innvilget men av ulike grunner det ble ikke satt i gang bygging av skolehus før i 1809.

Skolebygningen lå nedenfor Kyrkjegroven ved den gamle bygdeveien mellom Kviteseid og Brunkeberg. Straks etter Windfeld sin død i 1810 testamenterte hans kone ennå 1000 daler til "skulekassa", på det uttrykkelige vilkåret at planen om lærerskole på Kyrkjegroven ble realisert.

Kviteseid folkeboksamling overtok denne og fleire andre bøker fra Kviteseid seminar.
Foto: Anne Brit Borgen

I 1812 ble skolen foreslått omdannet til seminar, med dette ble først godtatt i 1818, og i 1819 kom de første elevene. Kosa-skulen var imidlertid ikke en realitet før 18.januar 1819. 1846/47 ble skolen flyttet til Sundbygdi (Sentrum). Skolebygningen på Ni-Kosi ble revet og flyttet til Kyrkjebøen i Kviteseid. Senere holdt seminaret til i det gamle kommunehuset på Flatin.

Kviteseid folkebibliotek tidligere Kviteseid folkeboksamling overtok, og har fortsatt, en del arkivmateriale (offentlige dokumentkopier) og bøker fra boksamlinga på Kviteseid seminar, men de fleste er slitte og i dårlig forfatning.


Elever og lærere

Mange kjente personer gikk på Kosa-skolen, blant annet Aasmund Olavsson Vinje og Knud Gislesen.

En av lærerne på skolen var Olea Crøger. Crøger, som er kjent som Norges første folkevise- og folkeminnesamler, underviste i sang. Olav Gjørvad var lærer 1881-89.

Kilder

  • Olsnes, Aanund: Kviteseid Bygdesoge III Kultursoga frå dei eldste tider til kring 1820. Kviteseid 1987.