Landbruks- og matdepartementet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Landbruksdepartementet»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ble oppretta i 1900 som Det kongelige Landbruksdepartement. Det het bare Landbruksdepartementet fram til 2004, da det skifta til nåværende navn.

Fram til 1900 sorterte landsbrukssaker under Indredepartementet. Tre direktorater – Skogdirektoratet, Landbruksdirektoratet og Veterinærdirektoratet – ble lagt under det nye departementet ved opprettelsen.

Provianteringsdepartementet ble utskilt fra Landbruksdepartementet i 1916. Da det ble nedlagt i 1922 ble oppgavene knytta til beredskap for rasjonering igjen lagt under Landbruksdepartementet.

Under størsteparten av andre verdenskrig besto Landsbruksdepartementet i London av kun statsråden og en kontorfunksjonær. Først mot slutten av krigen, da det var tid for å planlegge normalisering av landbruket og ordning av matforsyninger ved krigens slutt, ble staben utvida og begynte et mer omfattende arbeid.

Mattilsynet, Norsk institutt for bioøkonomi, Landbruksdirektoratet, Statskog og Veterinærinstituttet samt fylkesmennenes landbruksavdelinger er underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Statsråder

NS-departementet under andre verdenskrig

Under andre verdenskrig ble departementet i Norge leda av følgende:

Litteratur og kilder