Langesund mekaniske verksted

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Langesund mekaniske verksted.
Foto: Ukjent.

Langesund mekaniske verksted var et verksted for skipsbygging. Verkstedet ble etablert som aksjeselskap våren 1914 av skipsreder Hans Petter Jacobsen (1853–1958), og leverte skip i perioden fra 1918–1967. Verkstedet ble grunnlagt på Smietangen ved Kongshavn i Langesund der det hadde vært skipsverft tidligere. Skipsbygging og skipsreparasjoner hadde foregått ved ulike seilskipsbyggerier i dette området siden slutten av 1600-tallet.

Historikk

Slippen
Foto: Ukjent

Langesund var en viktig base for skipsbyggeri på 1600-og 1700-tallet og sto for flere leveranser av skip til den dansk-norske marinen. I årene 1672–1712 ble det bygget flere skip av typen defensjonsskip. Skipene skulle kunne verne seg mot kaprere i fredstid og tjene som orlogsskip i krig. I Christen Pedersen Lunds periode som verftseier ble det bygget 6 defensjonsskip. Det mest kjente var «Christina Maria» på 189, 5 lester og 36 kanoner. Da Christen Pedersen Lund døde i 1705, overtok Jørgen Pedersen Lund som verftseier og skipsbygger. I hans periode økte leveransene av seilskip til den dansk-norske helstaten betydelig. En viktig årsak til det var den store nordiske krig.

På 1800-tallet ble byggevirksomheten av seilskuter i Langesund opprettholdt ettersom det var betydelig etterspørsel etter skuter. I perioden 1890–1920 ble de mekaniske verkstedene Norges store industrinæring og etableringen av verkstedet i Langesund var en del av denne utviklingen. I årene etter 1875 ble det imidlertid bygget få nye seilskuter i Langesund. Årsaken var lave fraktpriser og konkurranse fra dampskip. Verftseierne i Langesund konsentrert nå virksomheten om å kjøpe utrangerte tre- og stålskuter. Skutene ble bygget om, slik at mannskapsbehovet ble mindre, og lønnsomheten i frakten større.

I 1898 kjøpte Hans P. Jacobsen og apoteker Fred. Hegge de gamle skipsverftene på begge sider av Kongshavn. Samme høst fornyet de utslitt materiell fra det gamle verftet og ansatte båtbygger Hans Henrik Hansen fra Ekstrand som arbeidsformann og satte i gang med trebåtbygging. Alt før 1902 meldte tanken om et mekanisk verksted seg. I 1902 ble Hans P. Jacobsen eneeier. Langesund Mekaniske Verksted ble konstituert våren 1914.

10. april 1967 overtok bergensfirmaet Sverre Munck driften og reddet verkstedet fra konkurs. Men to tredjedeler av de ansatte ble sagt opp, og bedriften sto igjen med 65 ansatte. Verkstedet ble gjort om til en ren produksjonsbedrift med hovedvekt på bygging og montering av store skipskraner. Til dette arbeidet trengte verkstedet selv en flytekran som var i stand til å løfte de ferdigbygde skipskranene (Munckloaders) om bord. Dermed ble krana VINCAM bygd på Smietangen i 1968. Krana var et havgående fartøy med de nødvendige slepeinnretninger. Etter hvert ble navnet endret til Langesund Industri AS. Kranbygging var hovedbeskjeftigelsen i de seks-sju årne Sverre Munck AS eide verkstedet. I 1973 og 1974 deltok verkstedet i byggingen av to oljeboringsplattformer. Sommeren 1973 talte arbeidsstokken 130 ansatte. På denne tiden var Bent Winnes direktør.

I juni 1973 måtte Staten gå inn med ny kapital i konsernet for redde arbeidsplassene. 1. januar 1974 ble bedriften overtatt av det statseide AS Horten Verft. Det nye navnet ble da Langesund Verft AS. Ny daglig leder ble Arne Thorbjørnsen. Verkstedet skulle nå bygge senterseksjoner for tankskip som ellers ble bygd i Horten. I 1978 ble Thorbjørnsen avløst av Anders Lunde som ble i stillingen til bedriften gikk konkurs i 1986. Så ble verkstedet overtatt av Munck International, men alt i 1987 forlangte Brødrene Sørensen verkstedet slått konkurs. På denne tiden hadde bedriften 54 ansatte.

Arkiv

Arkivet etter Landesund mekaniske verksted er ordnet ved Telemark Museum. Se oppføringarkivportalen.

Kilder