Lars Hyll

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lars Hyll (født 1786 i Trondheim, død 18. juni 1853 samme sted) var skarpretter i Trondheim stiftamt fra 1837 til 1849. I denne perioden utførte han bare én henrettelse.

Før han ble skarpretter var han rådstuevaktmester i Trondheim. Den 19. desember 1837 gikk han fra den jobben til skarpretterposten.[1] I og med at han bare utførte én henrettelse, og godtgjørelsen for å være skarpretter ellers var svært lav, må han også ha hatt annet fore i disse årene.

Hans første henrettelse fant sted i Nesset i Romsdal den 29. januar 1842. Peder Pedersen Hagbø var dømt til døden for drapet på tjenestejenta Britt Knudsdatter, og ble henretta ved halshogging.

Ifølge enkelte kilder sto han også bak en henrettelse den 11. juni 1849 på Hitra.[2] Da ble Maren Johanne Jektvik halshogd for drapet på sin mann, Ole Pedersen Jektvik. Men regnskapet for gjennomføringa viser at det var Jacob Ferdinand Øien som var konstituert skarpretter da, ettersom Hyll allerede hadde sagt opp.[3]

Hyll sa altså opp sin stilling som skarpretter en gang mellom 1842 og 1849. Han gikk over i en jobb som favnsetter.[4] Skarpretterstillinga i Trondheim ble nedlagt etter hans avgang, og Samson Isberg sto igjen som eneste skarpretter i Norge. Lars Hylls skarpretterøks, som også var brukt før hans tid, befinner seg på Norsk rettsmuseum i Trondheim.

Hyllgården i Trondheim har navn etter Lars Hyll, som eide den. Dette var opprinnelig to husmannsplasser, Hammersborgplassen under Stavne og Witthammersberget under Stavne, som han kjøpte i 1821. Han kalte selv eiendomen Foreningen. De gamle bygningene ble revet, og han fikk satt opp nye. Hovedbygningen er bevart med adresse Tverrstien 6, mens store deler av eiendommen senere ble utparsellert til boligtomter.

Referanser

  1. Kunngjøring i Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 1938-03-09. Digital versjonNettbiblioteket
  2. Jf. Sørnes 2009: 268.
  3. E-post fra Svein Bertil Sæther om dokumentene vedr. henrettelsen av Maren Jektvik, 2023-02-10.
  4. Kungjøring i Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 1946-09-15. Digital versjonNettbiblioteket.

Litteratur og kilder