Lars Rasch (1724–1778)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lars Rasch kan vise til flere personer

Lars Rasch (født 1724, død 11. april 1778) var sokneprest i Aurskog i åra 1757-1778.

Rasch ble født i Hobøl, og var sønn av Peder Pedersen Bue og Maren Sophie Rasch. 17. mai 1756 ble han kapellan hos feltprost og residerende kapellan til Vår Frelsers kirke Hans Alexandersen Borch i Kristiania, og han ble der et snaut år fram til han ble sokneprest i Aurskog 25. mars 1757. Ifølge bygdebokforfatter Eyvind Lillevold var han den første Aurskog-presten på lenge som hadde vokst opp i ei norsk bygd, og han ser ut til å ha klart seg bra: Han ble i 1771 prost i Nedre Romerike prosti, kjøpte den gamle lensmannsgarden Hogstad i 1772 for 1700 riksdaler, og drev denne sammen med prestegarden,[1] han bygde teglverk på prestegarden sammen med Christoffer Hareton, og kjøpte flere skoger i annekssoknet Blaker.

Rasch ble først gift med Susanne Rist (1728-1772), som han fikk elleve barn med. Etter at hun døde ble han gift for andre gang med Margarete Elisabet Beichmann (1750-1781), som han fikk fire barn med.[2] Han døde på en tur til Fredrikshald i 1778, og enkefrua fikk da en enkepensjon på 40 riksdaler og fikk bo på Høgfallet på Aur prestegards grunn.

Rasch fikk følgende barn med si første kone:[3]

 1. Karen Sophie Rasch, født 5. april 1758, død 1788. Hun ble gift i 1778 med klokker Syprian Riiser på Hogstad, og de ble foreldre til gardbruker Lars Rasch Sypriansen Riiser.
 2. Peder Rasch, født 22. august 1759, død 1809. Han var ugift, og bodde på Mustorp i Eidsberg hos broren Mikael.
 3. Sophie Rasch, født 12. juli 1760, død 12. august 1836. Hun ble gift 1784 med prost Adolf Karl Heidenreich i Trøgstad.
 4. Lars Rasch, født 17. august 1767, bodde i Ullensaker.
 5. Nikoline Rasch, født 1762, død 14. juli 1768.
 6. Jakob Rasch, født 17. desember 1763, omkom på havet.
 7. Maren Sophie Rasch, født 25. november 1764, død i Elverum. Hun var gift med Vilhelm Olsen Løkting.
 8. Petronelle Eliane Rasch, født 8. januar 1767, død ung.
 9. Jonas Rasch, født 1768, bruksfullmektig.
 10. Mikael Rasch, født 19. april 1769, død 19. desember 1849. Han var rittmester, og bodde på Mustorp i Eidsberg. Han var gift med Edle Valentine Heyerdahl, født 30. september 1783. Sønnen Halvor Heyerdahl Rasch (1805–1883) ble professor i zoologi.
 11. Ditlev Rasch, født 1770, skipper, død i Drøbak.

Fotnoter

 1. Heyerdahl på side 91 opplyser at han kjøpte den i 1773.
 2. Lillevold på side 217 oppgir at han hadde disse femten barna, men ikke navna deres. Heyerdahl på side 92 oppgir navna på de elleve barna fra første ekteskap, men ikke de fire neste.
 3. Heyerdahl, side 92.

Litteratur


Forgjenger:
 Johannes Christoffer Cornisch 
Sokneprest i Aurskog
Etterfølger:
 Peder Jakobsen Maar