Lilly Bølviken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 1. juni 1968: Utsnitt av intervju med Bølviken ifm. utnevnelsen til dommer i Høyesterett dagen før.

Lilly Helena Bølviken (født Henriksen 20. mars 1914 i Arendal, død 11. september 2011 i Oslo) var jurist og dommer. Hun var den tredje kvinnelige dommer i Oslo byrett, og den første kvinnelige dommer i Høyesterett.

Bakgrunn og familie

Lilly Bølviken vokste opp i Arendal og tok examen artium der i 1934. Hun var datter av formann Helmer Henriksen (1874–1955) og Ragna Haraldsen (1880–1966).

I 1935 tok hun ettårig kurs ved Otto Treiders handelsskole i Oslo, og ble ansatt som assistent i Trustkontrollen (Prisdirektoratet). Ved siden av studerte hun jus, og ble cand.jur. i 1942. I 1945 giftet hun seg med overrettssakfører, senere høyesterettsadvokat, Magne Bølviken (1919–2015). Mannen var sønn av lærer og organist Erik Bølviken (1881–1955) og Pauline Berntsdatter f. Sannerud (1890-1981). Lilly og Magne Bølviken fikk to sønner, Erik og Bernt.

Virke

Ekteparet flyttet til Hamar i 1945, og Lilly Bølviken var dommerfullmektig ved Sør-Hedmark sorenskriverembete til 1946, deretter var hun kontorsjef ved Priskontorets distriktskontor for Hedmark og Oppland 1946–52.

I 1952 ble Lilly Bølviken utnevnt til dommer i Oslo byrett, som tredje kvinne. Hun var dommer ved Oslo byrett til 1968, da hun som første kvinne ble utnevnt til dommer i Høyesterett. Her virket til hun gikk av for aldersgrensen i 1984.

I forbindelse med utnevnelsen av Bølviken til høyesterettsdommer 31. mai 1968 skrev Aftenposten blant annet i sin utgave dagen etter:

Når byrettsdommer Lilly Bølviken nu tar plass i Norges høyesterett, blir hun vår første kvinnelige høyesterettsdommer. I dag har vi i Norge fire kvinnelige dommere. De er lagdommer Jorunn Skeie i Hålogaland lagmannsrett, byrettsdommer Lilly Bølviken og Astrid Rynning i Oslo byrett, samt byskriver Berit Puntervold i Bergen. … Når nu vår første kvinnelige høyesterettsdommer tar sete blant sine mannlige kolleger må tiltaleformen forandres. I mer enn 150 år har den vært den samme.

Verv

Lilly Bølviken hadde en rekke offentlige og private verv. 1954–66 var hun i Norsk Kvinnesaksforening, hun var formann i tilsynsrådet for Bredtvet fengsel og arbeidshus for kvinner 1958–70 og 1971–85 formann i Ekteskapslovkomiteen. 1974–86 var hun formann i kontrollkomiteen for Landsbanken. Etter at hun fratrådte var hun formann i Stortingets billighetserstatningsutvalg 1984–90 og forsikringsombud i Samvirke 1987–92.

Ettermæle

Lilly Bølviken er gravlagt på Voksen kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 17. september 2011 skrev Tore Skei og Vera Holmøy blant annet:

Om Lilly Bølviken kan det trygt sies at hun var beskjeden i form, men sterk i innhold. I Høyesterett var hun en høyst verdsatt dommer og kollega. … Hennes store arbeidskapasitet førte til at hun fikk mange verv utenfor dommergjerningen. … Lilly Bølviken bør minnes i ærbødighet for sin innsats i samfunnslivet og som den foregangskvinne hun var!

Lilly Bølviken ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1978.

Hun er gravlagt på Voksen kirkegård i Oslo.

Kilder og referanser