Ljabruveien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parti fra Ljabruveien med Ljan stasjon.
Foto: Roy Olsen (2009)
Parti fra Ljabruveien på Ljan.
Foto: Roy Olsen (2008)
I Liadalen mellom Ljan og Hauketo passerer veien enkelte rasfarlige partier.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021)
Parti fra Ljabruveien i Oredalen mellom Hauketo og Klemetsrud.
Foto: Leif-Harald Ruud (2020)

Ljabruveien går fra Ljan til Klemetsrud i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo. Den starter ved Mosseveien, går forbi Ljabru og ender ved Enebakkveien ved Klemetsrud.

Veien ble anlagt i 1850-åra, og het opprinnelig Ljabrochausséen. I 1929 fikk den sitt nåværende navn; fra 1929 til 1941 omfattet den også Mosseveien fra Gamlebyen til dagens start på Ljabruveien.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
18 1933–38 Bolig LHR-210527-11ferdig.jpg
19 A 1950-åra Enebolig
19 B 1950-åra Enebolig
20 A omkr. 1915 Bolig LHR-210527-10ferdig.jpg
25 A-D 1950-åra Rekkehus Rekkehus med 4 seksjoner
26A, 26B
26C 2018 Enebolig Liten enebolig i funksjonalistisk stil, arkitekt Arild Pettersen. Oslo Ljabruveien 26C 230329.jpg
27 1882 Bolig Skogbo, villa med to tårn, i pussa tegl. LHR-200618-06ferdig.jpg
28A Oslo Ljabruveien 28A 230329.jpg
28B Oslo Ljabruveien 28B 230329.jpg
30 1880-årene Bolig Huset er i de senere årene omgjort til hospits LHR-210527-08ferdig.jpg
32 1878 Bolig Opprinnelig Ljan landhandleri. Første bolig på Ljan med uthus og anneks, begge er bevart. LHR-201015-05ferdog.jpg
31 A   Enebolig
33 omkr. 1875–1900 Bolig Villa i sveitserstil. LHR-210527-09ferdig.jpg
33 B omkr. 1875–1900 Bolig Opprinnelig stall, senere ombygd til bolig.
34 1884 Bolig Nedre Bellevue, villa i sveitserstil. LHR-210527-07ferdig.jpg
36 1882 Bolig Fjellet, villa i sveitserstil.
38 Bolig Terrassehus Ljabruveien038.jpg
39 1924 Stasjonsbygning Ljan stasjon. Ljan stasjon Oslo 2012.jpg
40 Bolig Ljabruveien040.jpg
42 1884 Bolig Augustenborg, villa i sveitserstil. Dukkestue fra 1884 på eiendommen. LHR-200206-03ferdig.jpg
44 Bolig Ljabruveien044.jpg
46A Bolig Ljabruveien046A.jpg
46B Bolig Ljabruveien046B.jpg
48 1880 Bolig Marienlyst, villa i sveitserstil. Natursteinsmur fra 1922 tegna av Gerhard Fischer. Ljabruveien048.jpg
50 1885 Bolig Birkelund, villa i sveitserstil.
52 1890-årene Bolig LHR-210527-14ferdig.jpg
53 1878 Skysstasjon Opprinnelig skysstasjon, senere møtelokale, serveringssted og bolig. LHR-210527-15ferdig.jpg
54C Bolig Ljabruveien054C.jpg
85 Forretning Ljabruveien 85 i Oslo.JPG
87 1882 Næringsbygg Smie fram til 1960-årene. I dag forretningslokaler. LHR-210527-05ferdig.jpg
89 Forretning LHR-191109-02ferdig.jpg
90 omkr. 1820 Gård Ljabru. LHR-160213-02ferdig.jpg
91 omkr. 1925 Forretningsgård med næringsdel Hauketo kro, populært kalt "Konten", holdt til i bygningen fram til 1970. Deretter dagligvareforretning fram til 1980-årene da Bydel Søndre Nordstrand tok over lokalene til ungdomstiltak. LHR-191110-04ferdig.jpg
94 1990-årene Kiosk Opprinnelig husmannsplassen Munkerudsaga, som nå har endret adresse til Ljabrubakken 50. På samme eiendom lå det fra ca. 1980 til 2014 et provisorisk bygg som Bydel Søndre Nordstrand disponerte. Ljabruveien094.jpg
96A Omkr. 1906 Villa (våningshus) «Solegård», klassisk stil med inngangsparti med søyler LHR-200505-04ferdig.jpg
96B, 96C Omkr. 1980 Enebolig To eneboliger i kjede Ljabruveien096BC-220315.jpg
98 omkr. 1911 Villa «Lia». Pr. mai 2021 står huset tomt og bærer preg av å ha vært losji for husløse. LHR-210527-03ferdig.jpg
100 omkr. 1912 Bolig «Florida». Eiendommen utskilt fra Mortensrud gård ca 1911. Huset ble i 1990-årene renovert av ungdom på arbeidsmarkedstiltak og tatt i bruk av Oslo kommune som midlertidig utleiebolig for personer med spesielle behov. 20210124 143137ferdig.jpg
121 1951 Bolig Ljabruveien121.jpg
123 1998 Institusjon Bjørnerud mestringsenhet; rehabiliteringsinstitusjon for rusavhengige Ljabruveien123.jpg
161 Omkr. 1911 Bolig Utvidet og oppgradert i henhold til dagens standard Ljabruveien161.jpg
173 Omkr. 1908 Bolig Sterkt ombygd i løpet av årene Ljabruveien173.jpg
187 1700-tallet Gårdsbruk Bjørndal gård Ljabruveien187.jpg

Kilder

Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.


Koordinater: 59.8465292° N 10.8125762° Ø