Lokalhistoriewiki:Lokalhistorisk relevans

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lokalhistoriewiki.no’s eksistensberettigelse ligger i artiklenes lokalhistoriske relevans. Det innebærer at en artikkel bør tilfredsstille det ene av eller begge disse hovedkriteriene:

  • Artikkelen er knyttet til lokalhistorien til et bestemt område eller sted i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå.
  • Artikkelen er av direkte nytteverdi for folk som sysler med eller interesserer seg for lokalhistorie, enten artikkelen er knyttet til et bestemt sted eller ikke.

Det er enklest å teste en artikkel opp mot det første kriteriet, nemlig ved å stille følgende spørsmål: kan artikkelen naturlig kategoriseres under et stedsnavn i Norge? Det andre kriteriet er mer åpent for skjønn. En rettesnor kan være at om du ikke kan kategorisere artikkelen under et sted innen Norges grenser, så trengs det en særskilt begrunnelse for å ta det med i denne wikien. Artikkelen forsvarer sin plass her når den omhandler emner som lokalhistorikere kan trenge kunnskap om som hjelp til å utøve sin virksomhet, eller som generelt lokalhistorisk interesserte kan ha glede og nytte av når de dyrker denne interessen. Artiklene trenger altså ikke nødvendigvis være knyttet til et bestemt lokalsamfunn eller region. Samtidig bør de ikke være av så generell karakter at de mer naturlig hører hjemme på Wikipedia eller i andre encyklopediske oppslagsverk.

Noen eksempler og konkretiseringer

Steder utenfor Norges grenser

Artikler om f.eks. Punjab, Finland og Midtvesten har en naturlig plass på lokalhistoriewiki.no i den grad de bidrar til å belyse historien til de norske lokalsamfunnene som har hatt innvandring fra Punjab og Finland, eller de regioner og lokalsamfunn i Norge som har hatt utvandring til Midtvesten. Steder som tidligere har vært en del av det norske riket, må det gjerne skrives artikler om på lokalhistoriwiki.no. Likeså steder i Sverige, Finland og Russland som inngår i et samisk fellesområde.

Berømte personer

Biografier over berømte personer som vanligvis omtales i leksika for deres virke og verk på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan også være lokalhistorisk relevante. En bør da legge vekt på den betydning han eller hun har hatt for det lokalsamfunnet det gjelder, eller hvilken betydning lokalsamfunnet har hatt for vedkommende person (for eksempel som oppvekstmiljø) .

Landsomfattende organsasjoner

Når politiske partier eller andre typer landsomfattende organisasjoner omtales på lokalhistoriewiki, bør en bestrebe seg på å gi innsikt i organisasjonens lokale utbredelse og betydning, f.eks. ved å beskrive distrikts- og lokalorganiseringen.

Slektsartikler

Lokalhistoriewiki.no er ikke et naturlig sted for utredninger om «slektstrær» og «anetavler». Det hører mer hjemme på slektshistoriewiki.no eller andre nettsteder med spesifikt slektshistorisk siktemål. Men slektshistorie kan i høy grad være relevant for lokalhistoriewiki når det f.eks. knyttes til biografier over enkeltpersoner eller til bestemte steder det blir skrevet om der. Det kan være skjematiske oversikter over enkelte slekter (se f.eks. Schøller), eller «gards- og slektshistorie», som gir oversikter over beboerne på den enkelte bostedene over et historisk tidsrom.

Riks- og verdenshistoriske tema

Riks- eller verdenshistoriske temaer kan absolutt ha sin plass på lokalhistoriewikien. F.eks. generelle artikler om verdenskrigene kan være svært nyttige når en skal skrive artikler om forsyningssituasjonen og jobbetida i norske lokalsamfunn under 1. verdenskrig eller okkupasjonshistorien 1940-45 i ei bygd eller en by i Norge.