Losby (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Losby
Losby - Ole Tobias Olsen.jpg
foto: Ole Tobias Olsen / Nasjonalbiblioteket
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 91

Losby er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 91. Losby har innmark på begge sider av Losbyelva og stor utmark som dekker den sørligste delen av Lørenskog og utgjør 43,3 prosent av kommunens areal. Losby danner grense mot både Rælingen, Enebakk og Oslo. Bare i nord, der innmarka lå (i dag vesentlig golfbaner), og i skogen i nordvest har Losby grense mot andre matrikkelgårder i Lørenskog, nemlig Stensrud, Røiri, Kirkerud, Feiring, Våler, Skulerud og Hauger Søndre.

Navnet må opprinnelig ha vært Loptsbýr, der første ledd er mannsnavnet Loptr, mens andre ledd betyr gård. Gammel uttale er lå`ssby. Losby ble trolig utskilt fra den gamle gården Mork i sen vikingtid, og Mork ble så siden delt i Vestmork og Østmork. I 1855 ble så disse tre gårdene samlet under én eier og ble ett bruk – Losby Bruk. Før det hadde Losby tilhørt borgere, embetsmenn og proprietærer i over 200 år, etter at i alle fall halve gården hadde tilhørt bønder omkring 1600.

Losby hadde i si tid en del husmannsplasser under seg. Disse omfatter Morkbråtan, Møllerenga, Oppegården, Sagenga, Sandstykket og Steinbråtan. Nordøst for gården ligger åsen Andersen.

Se også

For Losbys historie de siste 150 år:


0230 Lorenskog komm.png Losby (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.