Losbyvassdraget

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Losbyvassdraget omfatter det nedslagsfeltet som dreneres av Losbyelva, ca. 40 km2. I sør går vannskillet ved eller litt sør for grensa mellom Lørenskog og Enebakk, mens vannskillet i øst hele veien går litt inn i Rælingen. Vannskillet i vest går over åsene øst for Elvåga.

Hele Losbyvassdraget sør for Mønevann var drikkevannskilde fra 1949 til ut i 1980-åra. For at det skulle bli nok trykk i vannledningene, ble vannet pumpet 80 høydemeter fra Røyrivann til Drettvann. Vassdraget er nå tatt ut av drikkevannssystemet, men Drettvann og Halsjøen er ennå reservedrikkevann.

Fram til midten av 1960-åra ble det fløtet tømmer i vassdraget (se tømmerdrift), og mange av vannene har derfor blitt regulert med demninger for å forenkle fløtinga. Noen av vannene henger derfor sammen, og da det ellers er korte strekninger mellom vannene mange steder, er det mulig å trenge langt inn i vassdraget med kano om sommeren eller med skøyter om vinteren.

Fra besøksgården i Losby går turløypene Mini (4,5 km), Lille (7 km) og Store (11 km) Losbyrunden rundt vassdraget. Lille Losbyrunden passerer demningen mellom Mønevann og Fløyta, mens Store Losbyrunden går helt inn til Nordre Krokvann og Biritjern.


0230 Lorenskog komm.png Losbyvassdraget er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.