Mandal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mandal kommune
1002 Mandal komm.png
Basisdata
Historisk(e) navn Vester-Risøer (eldre bynavn)
Kommunenummer 1002
Fylke Vest-Agder
Kommunesenter Mandal
Areal i  km²(2020) 222,56 km²
Folketall 2020 15 659 (2018)
Grunnlagt 1838
Opphørte 2020
Slått sammen med 1964: Halse og Harkmark og Holum innlemma.
Nå del av Lindesnes kommune
Målform Bokmål

Mandal kommune er en tidligere kommune i Vest-Agder, og var landets sydligste kommune. I øst grenset den mot Søgne, i nord mot Marnardal, og i vest og nordvest mot Lindesnes. Kommunen ble opprettet i 1838 med formannskapslovene, og hadde uforandrede grenser til 1921, da en del av Halse og Harkmark kommune med 221 innbyggere ble overført til Mandal. [1] I 1964 ble så Halse og Harkmark og Holum kommuner i sin helhet slått sammen med Mandal kommune, og kommunen fikk de grensene den hadde fram til sammenslåing. Den 1. januar 2020 ble Mandel del av storkommunen Lindesnes.

Mandals administrasjon befant seg i byen ved samme navn, som ikke fikk bystatus før i 1921, selv om den i virkeligheten har røtter tilbake til 1300-tallet. Kommunen får sine inntekter fra skipsfart, verftsindustri, motorproduksjon og tekstilindustri. Historisk sett har Mandal et meget viktig kunstnermiljø, som er av nasjonal betydning. Mandal har tre kirker, Harkmark, Holum og Mandal og et kapell, Skjernøy. Helt syd i kommunen ligger Ryvingen fyr.

Som en del av kommunereformen 2014–2018 vil Mandal bli slått sammen med Lindesnes og Marnardal, og den nye kommunen får navnet Lindesnes.

Utvandring til Nederland

Mandal var et sentrum for utvandring til Nederland1600-tallet, under den såkalte hollendertida. I løpet av perioden fra 1590 til 1800 tok 2083 personer fra Mandal ut lysning i Amsterdam. Av disse tok tre fjerdedeler ut lysning i perioden 1641-1720, da 1546 personer fra Mandal er registrert i Amsterdams lysningsregistre.[2] Dette kan sees på som et minimumsantall for mer eller mindre permanent utvandring fra Mandal til Amsterdam, ettersom ekteskapsandelen blant de som utvandret kan ha vært så lav som en tredjedel. Med andre ord kan det faktiske antall utvandrere fra Mandal til Amsterdam i perioden 1641-1720 ligge på rundt 4500, og det er rimelig å anta at de fleste av disse ikke kom fra sjølve Mandal, men fra bygdene rundt.

I tillegg til Amsterdam mottok også andre hollandske byer migranter fra Mandal, særlig Hoorn. Spesielt for Mandal og Vest-Agder i sin helhet er at svært mange av utvandrerne var kvinner: Av de 1546 som tok ut lysning i Amsterdam mellom 1641 og 1720 var hele 873 kvinner, og bare 673 menn. Blant utvandrerne fra resten av landet var derimot mennene i flertall.

I de nederlandske kildene omtales Mandal hovedsakelig som Westerrijsen, av Vester-Risør.

Arkivkilder om Mandal by/kommune

De kommunale arkivkildene for Mandal by/Mandal kommune finnes i dag tilgjengelig hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS. Dette inkluderer protokoller fra for eksempel kommunestyre Formannskap og kommunestyre - arkiver, fattigstyre Fattigkommisjon og fattigstyre - kilder og arkiver og skolestyre Skolekommisjon og skolestyre - arkiver og arkiver med blant annet personplysninger i form av klientarkiver, skatteprotokoller, men også skoleprotokoller. IKAVA har også arkivmateialet etter f.eks. Mandal e-verk.

Referanser

  1. Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 1999.. Folketallet er etter folketellinga av 1920.
  2. Sølvi Sogners database over nordmenn i lysningsregistrene i Amsterdam 1578-1810.