Martina Hansens Hospital

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus. I forgrunnen svømmebassenget som ble bygd i 1990 for å styrke tilbudet.
Foto: AB-leksikon
Området fotografert i 2008. I forgrunnen den eldste delen av Bærum sykehus med sitt nybarokke tårn. Helt bakerst ligger Martina Hansens Hospital.
Foto: AB-leksikon
Legatstifter Martina Hansens gravminne på Gamlebyen gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Martina Hansens Hospital ligger i Dønskiveien 8, Gjettum og er et spesialsykehus. Hospitalet eies av Stiftelsen Martina Hansens Hospital og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset åpnet 15. april 1936 basert på legatmidler gitt av frøken Martina Hansen (1824–1893).

Sykehuset har to store avdelinger; én for ortopedi som er delt inn i fem seksjoner, og én for revmatologi som er delt inn i to seksjoner. Sykehuset har tre sengeposter, hvorav én er revmatologisk sengepost. I tillegg har sykehuset egne serviceavdelinger som røntgen, laboratorier, ergoterapi, fysioterapi og sosionom. I 2007 ble det behandlet over 20 000 pasienter poliklinisk, og 4 034 pasienter ble operert; 59 % av operasjonene var dagkirurgi.

Historikk

Herman Hansen («Appelsin-Herman», 1822–92) var en fattig Christiania-gutt som ble russisk millionær. Kallenavnet kommer av at han i ungdommen solgte appelsiner, som tidlig på 1800-tallet var en sjelden vare. I sitt testamente fra 1885 skrev han at hans søster, Martina Hansen, skulle få nyte renter av hans formue. Martina Hansen døde den 6. februar 1893, bare et par måneder etter Appelsin-Herman.

I Martina Hansens testamente, som hun skrev etter råd av sin lege Alexander Malthe, ble det opprettet en rekke legater. Etter at i alt 630 000 kroner var disponert til disse formål, bestemte Martina Hansen at resten av formuen skulle anvendes «til beste for en anstalt for ubemidlede, skrofuløse barn». Dette legatet er grunnlaget for Martina Hansens Hospital. Det hadde i 1912 en kapital på 1 200 000 kroner, et beløp som var utilstrekkelig til å bygge en institusjon og samtidig utgjøre en driftskapital. Først i begynnelsen av 1920-årene kunne legatstyret, som besto av Alexander Malthe, Gunnar Mellbye og Sigurd Hesselberg, begynne å legge planer for reisingen av hospitalet.

Da planene for Martina Hansens Hospital etter hvert tok form, var skrofulosen forsvunnet, men det var et stort behov for behandling av ben- og leddtuberkulose, den såkalte kirurgiske tuberkulosen, og dette ble formålet for den nye institusjonen som ble innviet 14. mai 1936. I 1950-årene endret imidlertid behovet seg mer i retning av ortopedisk kirurgi, det ble flere pasienter med andre ben- og leddsykdommer, og hospitalet gikk over til å bli et sykehus for elektiv ortopedisk kirurgi.

I 1980-årene ble det i tillegg opprettet en avdeling for revmatologi og revmakirurgi. I dag er Martina Hansens Hospital blant de sykehus i Norge som behandler flest pasienter innenfor elektiv ortopedisk kirurgi og revmatologi.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Martina Hansens Hospital er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.89795330277017° N 10.507411770947268° Ø