Merete Lund Fasting

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Merete Lund Fasting (født 1970 i Lom) er førsteamanuensis og forfatter.

Hun gikk videregående skole i Lom og på Lillehammer. Deretter studerte hun blant annet ved Norges idrettshøgskole.

Merete jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er bosatt i Arendal, er gift og har 2 barn. Hun brenner for at barn skal ha muligheten til å oppleve glede og mestring og nå (2020) jobber hun med forskningsprosjektet The power of outdoor play.

Hun skrev doktoravhandlingen Vi leker ute! - en fenomologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder, og disputerte ved Pedagogisk institutt ved NTNU i 2012. I dette arbeidet fulgte hun 10-åringer i lek i skoletida og på fritida. Hun observerte dem, snakket med dem, syklet sammen med dem hjem til deres nærområder og lekte med dem. Hun fant at disse barnas beste lekesteder var skrenter, trær og skogholt.

Sommeren 2019 gikk Merete og snakket med de unge voksne hun hadde skrevet doktorgradoppgave om, og hun snakket med dem om barndommen og uteleken. De var nå 24 år, og de uttrykte at deres utelek hadde vært svært viktig for hvem de var i dag. Merete jobber nå (2020) med å skrive atrikler rundt disse funnene.

Merete har skrevet bokkapitler og artikler, og jobber nå (2020) som post doc og håper å få ferdig flere artikler i løpet av denne perioden. Hun er engasjert i forhold til barndom og oppvekst og har skrevet innlegg i aviser og kronikker. Den siste kronikken hun skrev var på Utdanningsnytt.no i 2020 og denne hadde tittelen Lek, bevegelse og friluftsliv kan bidra til livsmestring.


Bibliografi

  • Pust! : Aktive barn med astma og allergi. Sebu forlag, 2000.
  • Vi leker ute!. Avhandling gitt ut som bok. Novus forlag, 2013.
  • Barns utelek. Universitetsforlaget, 2017. Også oversatt til engelsk.
  • Playing outdoors Scandinavian University Press, 2019.

Kilder

  • Opplysninger fra Merete Lund Fasting (2020)

Se også