Mikkel Bjønness-Jacobsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mikkel Bjønness-Jacobsen.
Foto: Ukjent, hentet fra Leganger: Norges geistlighet og andre norske teologiske kandidater i fast stilling i 1925.

Mikkel Bjønness-Jacobsen (født 12. oktober 1863 i Nøtterøy, død 25. oktober 1941) var lærer og prest, med størstedelen av sitt virke i Østre Toten og på Hamar, hvor han var biskop fra 1922 til 1934.

Familie

Mikkel Bjønness-Jacobsen var sønn av skipsfører Jacob Arnt Jacobsen (1828-1889) og Marie, født Bjønnes (1834-1908). Han ble gift på Østre Toten i 1898 med Barbra Marie Lorentzen (1875-1966). Datteren Marie (1908–2004) var gift med biskop Johannes Smemo (1898-1973).

Liv og virke

Mikkel Bjønness-Jacobsen tok eksamen ved Asker seminar i 1882 og examen artium i 1886. Han ble cand.theol. i 1894.

Bjønness-Jacobsen arbeidet som lærer ved Aars og Voss skole i Kristiania fra 1886 til 1895. Mellom 1895 og 1899 var han personellkapellan hos prost Emil Bie i Østre Toten. Han var konstituert sogneprest i Østre Toten 1900-1901, og lærer ved Indremisjonen i Kristiania 1901-1902.

Bjønness-Jacobsen var lærer ved Østre Toten kommunale høyere allmennskole 1903-1905 og var deretter residerende kapellan i Østre Toten fra 1905 (konstituert i 1905, utnevnt i 1906). Han hadde denne stillingen til han ble utnevnt til domprost i Hamar i 1917.

Mikkel Bjønness-Jacobsen var biskop i Hamar bispedømme fra 1922 til 1934. Fra 1934 til 1940 var han formann i styret for Menighetsfakultetet.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1885 er Bjønness-Jacobsen oppført som stud.art. på adressen Waldemar Thranes gate 8. Ved folketellingen for Østre Toten i 1900 er han oppført som konstituert sogneprest på Østre Totens prestegård. Ved folketellingen samme sted for 1910 er Bjønness-Jacobsen oppført som residerende kapellan på «Helgestad lille». I adresseboka for Oslo for 1939 er han oppført som forhenværende biskop på adressen John Colletts allé 102, Sogn Hageby.

Ettermæle

Mikkel Bjønness-Jacobsen er gravlagt på Nøtterøy kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en omtale i Aftenposten 12. oktober 1933 ved hans 70-årsdag ble Mikkel Bjønness-Jacobsen beskrevet slik av domprost Jørgen Thronsen (utdrag):

Bjønness-Jacobsen er i utpreget grad kirkemann. Han elsker vår norske kirke, han ser i den sin åndelige mor, og han vurderer høit dens gjerning i vårt folk i fortid og nutid. ... Og han er en bekjennelsestro kristen, fast overbevist om sannheten i vår kirkes bekjennelse. I den vil han ikke ha noget forandret. Derfor er han kanskje vel engstelig for de nyere kirkelige enhetsbestrebelser. ... Men nettop dette at han er så avgjort bekjennelsestro og innehar en fast kirkelig holdning, gjør at han nyder stor tillit i menighetene både i og utenfor sitt bispedømme.

Mikkel Bjønness-Jacobsen er gravlagt på Nøtterøy kirkegård. Gravminnet prydes av et bronserelieff av ham, og tittelen Biskop er benyttet.

Kilder