Niels Mathias Rye (1824–1905)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Niels Mathias Rye.
Foto: Faksimile fra Ugens Nyt (Aftenpostens ukeutgave) 15. februar 1905; utsnitt av omtale av Rye ved hans bortgang.

Niels Mathias Rye (født i Bø i Telemark 24. august 1824, død 6. februar 1905 i Kristiania ) var embetsmann, amtmann, stortingsrepresentant og statsråd. I 1884 var han konstituert statsminister i en kort periode.

Familie

Niels Mathias Rye var sønn av oberstløytnant Johan Mathias Rye (1793-1860) og Christiane Elisabeth Sparre (født Gasmann). Han var gift med sin kusine Thale Cathrine Rye (1820-1900), datter av onkelen, byskriver Johan Henrik Rye (1787-1868) og Jacobine (Bina) Ulrica Alstrup (1784-1851).  En annen onkel var offiseren Olaf Rye (1791–1849). Døvelærer Jacobine Rye (1861–1939) var datter av hans fetter (og konas bror), oberstløytnant Hans Jacob Rye (1816-1896).

Se også egen artikkel om slekten: Rye (slekt).

Liv og virke

Amtmann Niels Mathias Rye i yngre år
Foto: "Hordaland fylke 1837-1937" av Sjurseth, Karl, 1937

Rye vokste opp i Bø i Telemark, og tok eksamen artium i 1841. I 1846 tok han juridisk embetseksamen. Han arbeidet i Indredepartementet 1847-1860. I 1860 ble Rye ansatt ved Marine- og postdepartementets revisjonskontor, der han ble ekspedisjonssekretær (ekspedisjonssjef) i 1863.

I 1869 ble Rye amtmann i Søndre Bergenhus (Hordaland), i 1877 amtmann i Bratsberg (Telemark) og i 1880 stiftsamtmann i Kristiania. Dette embetet innehadde han til 1905, like før sin død.

Rye  var dessuten stortingsrepresentant for Bergen i perioden 1877-1879.   I mars 1884, mot slutten av Christian Selmers ministerium ble konstituert som statsråd og sjef for Indredepartementet. Da hadde Selmer og flere av statsrådene allerede gått av på grunn av riksrettsdommene mot dem i saken om statsrådenes adgang til Stortinget. Ole Andreas Bachke var konstituert statsminister, men da Bachke forlot regjeringen 29. mars, ble Rye  konstituert regjeringssjef inntil Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet innledet sin korte regjeringstid 3. april 1884 (dette ministeriet ble  etterfulgt av Johan Sverdrups venstreregjering 26. juni samme år).

I 1904 mottok Rye storkorset av St. Olavs Orden, etter å ha litt utnevnt til ridder allerede i 1868. 

Ettermæle

Niels Mathias Rye er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog over Niels Mathias Rye i Morgenbladet 6. februar 1905 (usignert), ble han beskrevet slik (utdrag):

Hvad der ved siden av embedsmæssig dygtighed særpregede stiftamtmand Rye var hans fine, representative personlighed, hans humane, altid elskværdige opfatning af forhold og mennesker, hans (...) hensynsfulde optræden mod alle og enhver. I bunden en embedsaristokrat af den gamle skole, men uden de mange kanter, som saa ofte bragte dennes repræsentanter i friktion med en demokratisk tidsalder.

Niels Mathias Rye er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Stiftamtmand er benyttet på gravminnet.

Kilder