Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, fasade fra Munkegata
Foto: Amund Nedland 2022

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim er et nasjonal museum med ansvar for kunsthåndverk og design. Siden 2012 har det vært en del av Museene i Sør-Trøndelag. Selve museet holder til i Munkegata i Trondheim, og i tillegg har de aktivitet i Stiftsgården, på Austrått og på Hannah Ryggen-senteret.

Kunstindustrimuseet ble etablert i 1893. I 1990 fikk museet ansvar for innkjøp av samtidskunsthåndverk gjennom Norske Kunsthåndverkeres Fond.

Historien: Konsul Klingenberg hadde gått med ideen om en kunsthåndverksutstilling i Trondheim noen år da han i april 1892 fremla ideen blant en krets av venner. Den ble svært godt mottatt og det ble straks nedsatt en komite bestående av Klingenberg, Lossius og Schultz. Høsten 1893 ble det sendt ut en innbydelse om tegning til Nordenfjeldske Kunstindustriutstilling (senere kunstindustrimuseum) Den 2 oktober ble det holdt konstituerende møte. Formann ble Klingenberg og viseformann ble en oberst Spørck som viet museet et etter sigende energisk og interessant arbeide. Arkitekt Solberg satt også som medlem i styret. Staten stilte to værelser i Stiftsgården til disposisjon og den 12 februar 1894 fant åpningen sted. Som konservator ble ansatt en student ved navn Hans Jacob Aall. Da han fratrådte allerede året etter ble Jens Thiis ansatt som direktør. Han ledet museet med stor dyktighet helt frem til 1908. En dansk direktør for et lignende prosjekt i København ved navn Emil Hannover var på besøk her og kalte kunstindustrimuseet for "verdens mest raffinerte". Det var en meget rikholdig samling av fine gjenstander fra samlere i byen og områdene omkring, men var fra hele verden. Det var både innkjøpte gjenstander og gaver. En stor generøsitet ble vist fra lagmann Lindboe som fra første stund hadde vist en stor interesse for dette. Han skjenket mange gjenstander og lånte også ut av sine egne samlinger. Flere av disse ble ved hans død overdratt i museets eie. Basisutstillingen ga en vandring gjennom kunsthåndverk og industridesign tilbake til 1500-tallet.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!