Norsk Personalhistorisk Tidsskrift

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, forkortet NPT, (egentlig Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie) er et tidsskrift som kom ut i tre bind (1910, 1920 og 1926). Første hefte i første bind kom ut allerede i 1906. Utgiverne av de to første bindene var Erik Andreas Thomle og Stian Herlofsen Finne-Grønn, mens det tredje bindet ble utgitt av Finne-Grønn og C.M. Munthe.

Foranledningen for tidsskriftets utgivelse var, i henhold til utgivernes forord fra 1906, at det de siste tiårene hadde blitt gjort betydelig fremgang i genealogisk forskning og at tilgangen til kilder hadde blitt bedre. Unionsoppløsningen året i forveien synes også å ha inspirert utgiverne. Tidsskriftet skulle ikke bare inneholde biografier, personalhistoriske og genealogiske avhandlinger, men også kildeavskrifter, familieopptegnelser, eldre brevsamlinger etc.

Et forbilde for tidsskriftet var utvilsomt Personalhistorisk Tidsskrift (PT), utgitt av Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. NPT gikk inn etter utgivelsen i 1926, ettersom Norsk Slektshistorisk Forening ble stiftet samme år og begynte å utgi Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.