Norsk vegmuseum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk Vegmuseum avdeling Labro ligger ved Labrofossen i Kongsberg kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Norsk vegmuseum er et etatsmuseum for Statens vegvesen og har ansvar for å ta vare på kulturminner som knytter seg til etatens ansvars- og arbeidsområder, samt andre veg- og vegtrafikktekniske kulturminner. Museet er i dag en egen avdeling i Vegdirektoratet.

Museet består av et sentralt museum ved Hunderfossen i Lillehammer kommune, samt samlinger i hvert fylke. Samlingene omfatter faste kulturminner, gjenstander, fotografier og arkivmateriale.

Vegvesenets minnesamling er en samling på ca. 200 lydbåndintervjuer med folk som er eller har vært ansatt i vegvesenet. Intervjuene er avskrevet og består av over 10 000 maskinskrevne sider. Det er utarbeidet katalog over minnesamlingen. Kopi av lydbåndene er tilgjengelig i Riksarkivet.

Museet er samlokalisert med Norsk kjøretøyhistorisk museum og Norsk fjellsprengningsmuseum.

Litteratur

Innholdsfortegnelse over Vegvesenets minneinnsamling. Bd. 1-2. Hamar 1984-1990. Det finnes også en påbegynt serie med minnenedtegninger: Vegfolk forteller. Norsk Vegmuseum 1990- .

Eksterne lenker


Koordinater: 61.226945° N 10.431439° Ø