Odd Reinsfelt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Reinsfelt i Bærum rådhus
Maleri: Kari Grasmo/Bærum kommune (2006)

Odd Reinsfelt (født 23. august 1941 i Bærum, død samme sted 16. august 2022) var lokalpolitiker (H) og meteorolog. Han var ordfører i Bærum fra 1992 til 2011 og dermed den lengstsittende ordføreren i kommunen. Reinsfelt bodde i NorneveienRykkinn.

Oppvekst

Reinsfelt vokste opp i Presterud alléBekkestua. Han begynte på Stabekk gymnas, hvor han ble leder i gymnasiesamfunnet Valhall i 1960. Han fullførte eksamen artium på reallinja i 1961.

Også broren Kjell ble Høyre-politiker.

Yrkeskarriere

Reinsfelt var utdannet meteorolog og arbeidet med meteorologi og oseanografi ved NATO-hovedkvarteret på Kolsås i 25 år.

Før han ble politiker på heltid, var han også direktør i arbeidsgiverforeningen for vernede bedrifter i Norge.

Politisk karriere

Det er for sin lange innsats som lokalpolitiker Odd Reinsfelt er kjent. Han kom inn i Bærum kommunestyre for Høyre i 1976 – i formannskapet fra 1978 – og var varaordfører under Gunnar Gravdahl fra 1980 til 1991. Den 1. januar 1992 ble Reinsfelt Bærums ordfører.

Blant sentrale saker i hans ordførertid var utbyggingen av eldreomsorgen, utviklingen av Sandvika Vest inkludert byggingen av nytt kulturhus (2003), kampen for å hindre boligbygging i marka og arbeidet med etterbruken av det tidligere flyplassområdet på Fornebu.

Høsten 2010 annonserte Reinsfelt at han ikke tok gjenvalg ved kommunevalget i 2011. Varaordfører Lisbeth Hammer Krog ble etter Bærum Høyres nominasjonsmøte høsten 2010 partiets nye ordførerkandidat.

Politiske verv

I tillegg til oppgavene i kommunestyre og formannskap hadde Reinsfelt en rekke andre politiske verv.

Han var leder av økonomiutvalget i Bærum, leder av representantskapene for Asker og Bærum Vannverk og Asker og Bærum Brannvesen og medlem av rådet for Vestfjorden Avløpsselskap. Han var også medlem av representantskapet i KS og leder av KS' valgkomité.

Ettermæle

Odd Reinsfelt er gravlagt i familiegrav på Haslum kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2023)

I et minneord over Odd Reinsfelt, signert Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog og publisert på Bærum kommunes hjemmesider 18. august 2022, ble han beskrevet slik (utdrag):

Med Odd Reinsfelts bortgang har Bærum mistet en av sine mest markante personligheter. For en hel generasjon ble han selve symbolet på Bærum – og kommunens ansikt utad. ... Sitt politiske liv viet han til Bærum. 36 år i kommunestyret, hvorav 33 i formannskapet. 12 år som varaordfører og 20 år som ordfører, frem til 2011. Reinsfelt har i aller høyeste grad vært med på å tegne det Bærum vi kjenner i dag. Han så tidlig at Bærum måtte utvikles. Samtidig var balansen mellom vekst og vern en ledetråd han holdt fast ved. ... Odd Reinsfelt var svært sentral for utviklingen av Sandvika vest og han tok initiativet som førte til at Sandvika fikk bystatus. Kulturen sto hans hjerte nær og han var en pådriver for byggingen av Bærum kulturhus. ... Han var på hils med alle og hadde alltid et hyggelig ord til alle han møtte. Å gå noen meter i Bærum med Odd Reinsfelt kunne ta timer ettersom så mange ønsket et ord med ham og han satte pris på samtalene

Odd Reinsfelt er gravlagt i familiegrav på Haslum kirkegård. Gravminnet er kun merket Familien Reinsfelt.

Kilder


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Odd Reinsfelt er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.