Oscar Strugstad (1851–1919)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oscar Strugstad.
Foto: fra boka Centralforeningen for utbredelse av idræt 1861-1911 historik

Oscar Sigvald Julius Strugstad (født 6. juli 1851 i Trondheim, død 12. august 1919 i Vestre Aker) var offiser og politiker, blant annet forsvarsminister i Francis Hagerups andre regjering 1903-1905.

Bakgrunn

Strugstad var sønn av artillerifyrverker Lorentz Strugstad og Joachime Regine Aas.

Han ble gift 26. november 1880 med Hilda Louise Andersen (1862–1934). De fikk fire døtre og en sønn. Sønnen Oscar Sigvald Strugstad (1887–1953) ble også generalmajor.

Virke

Strugstad ble uteksaminert fra Krigsskolen som sekondløytnant i 1873. Han ble utnevnt til premierløytnant i 1878 og tjenestegjorde fra da av i generalstaben, fra 1889 som kaptein, og han ble oberstløytnant i 1901.

Da han med familien oppholdt seg en tid på Tynset ble det behørig notert i aviisen.
Foto: Østerdølen 5. august 1904

Han var ikke spesielt partipolitsk aktiv, men tilhørte den fløyen innen Venstre som søkte samarbeid med Høyre innenfor Samlingspartiet. Da dette partiet vant stortingsvalget i 1903, dannet dette regjering ved Francis Hagerups andre regjering med Stugstad som forsvarsminister. Regjeringen satt fra 22. oktober 1903 til 10. mars 1905.

Etter å ha gått av som statsråd i mars 1905 ble han utnevnt til oberst og sjef for Norske jegerkorps og satt satt som kommandant på Kongsvinger festning under grensevakten i 1905. Han var sjef for Jegerkorpset fram til 1910, fra 1908 som generalmajor.

Familiegravminne på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).

I 1908 til 1909 var Strugstad leder av komiteen for reorganisering av forsvaret. I 1910 fikk han kommandoen over Trondhjem brigade (5. brigade), før han fra 1. april 1914 ble sjef for generalstaben hvor han satt under hele første verdenskrig og gikk av 7. juli 1919.

Fra 1906 til 1916 var han formann i styret til Centralforeningen for Udbredelse af Idræt, en forløper til Norges Idrettsforbund. Han var også lærer ved Den kongelige tegneskole, detaljør ved Norges geografiske oppmåling, formann i Kristiania militære samfunn 1908–1910 og den første formannen i Hærens fastlønte offiserers landsforening 1908–1912.

Det henger et portrett av ham i Oslo Militære Samfund, malt av Asta Nørregaard.

Kilder