Overadmiralitetsretten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Magnus Falsen var konstituert generalauditør så lenge den første overadmiralitetsretten eksisterte, og var også medlem av den andre domstolen. Maleri av Carl Frederik Vogt.

Overadmiralitetsretten er en domstol som har eksistert i to omganger, fra 1807 til 1809 og fra 1813 til 1815. Den var andre og siste instans i prisesaker, altså saker som berørte kapra fiendtlige skip. Begge domstoler hadde sete i Christiania.

Overadmiralitetsretten 1807–1809

Retten ble oppretta ved kongelig resolusjon den 11. desember 1807. De fem opprinnelige medlemmene ble utnevnt i resolusjonen, og den 28. januar 1808 utnevnte regjeringskommisjonen to supplerende medlemmer. Christian Magnus Falsen, en av dem fem opprinnelige medlemmene, var konstituert generalauditør så lenge retten eksisterte.

Retten ble nedlagt ved plakat av 29. desember 1809.

Medlemmer av retten

Justisekretær

Overadmiralitetsretten 1813–1815

Den 9. september 1813 ble overadmiralitetsretten gjenoppretta ved stattholderbrev. Første rettsmøte ble holdt den 19. februar 1814. Det første utgående brevet er datert 27. oktober 1813, da retten meddelte at Frederik Riis var tilsatt som justissekretær. Også denne gang var det fem medlemmer som ble oppnevnt da retten ble oppretta. Det ble ikke foretatt nye utnevninger etter at Norge kom i personalunion med Sverige høsten 1814.

Medlemmer av retten

Justissekretær

Kilder