Peder Lauritsen (d. 1678)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Lauritsen (død 1678) var lagmann i Tønsberg fra 1642 til sin død.

Embetskarriere

Peder Lauritsen ble tilsatt som lagmann i Tønsberg den 14. april 1642. Han fikk allerede i juli 1638 ekspektansebrev på Tønsberg lagstol etter Klemens Sørensen Wedels død. Han var da fogd i Hadeland og Valdres fogderi.

Lagmann

I 1664 fikk Lauritsen ordre om å dra til Fredrikstad og dømme i lagmann Christen Jensens sted i to gjeldssaker etter anmodning fra Jensen til kongen.

Generalfiskalen sønnenfjells, Christen Hercules, fikk i 1669 bevilling (oppreisning) til å anke en lagmannsdom avsagt i 1666 av Peder Lauritsen inn for Overhoffretten.

Kommissær

I 1651 fikk Lauritsen og lagmann Hans Nilsen i Fredrikstad befaling om å behandle en tvist mellom Jens Bjelke og jomfru Mette Bildt om en gård kalt «Herrebrøden».

I 1653 ble Lauritsen og forrige lagmann i Skien, Thomas Jensen, oppnevnt som kommissærer i en omfattende arvesak på Bragernes.

I 1660 ble Lauritsen og forvalteren over Brunla len, Thomas Jensen Banspill, oppnevnt som kommissærer med befaling om å granske skiftet etter Jon Thomessen, tidligere borgermester i Skien.

I 1661 ble Lauritsen og lagmann Jens Bang på Opplandene oppnevnt som kommissærer i en arvesak. Den var allerede i 1656 henvist til pådømmelse av en kommisjon som bestod av to lagmenn, men som ikke var blitt avsluttet fordi lagmann Nils Friis i Skien avgikk ved døden.

I 1663 ble Peder Lauritsen og lagmann Christen Jensen i Fredrikstad oppnevnt til kommissærer i en sak om Verne klosters regnskaper.

I 1667 fikk David Sinclair på Bragenes befaling om å hjelpe Peder Lauritsen, som fra 23. januar 1665 hadde tatt sete i matrikkelkommisjonen, med besiktigelsen av gårder og plaser i Eiker, Modum og Sigdal etter søknad fra Lauritsen. Sinclair var fogd i 12–13 år på Modum og Sigdal.

Økonomi

Peder Lauritsen overtok embetet med samme rettigheter som forgjengeren hadde hatt. I 1670 fikk han stadfestelse på sin rett til inntektene fra Tønsberg lagstol.

Peder Lauritsen eide mye jordegods. Det ble i 1645 anslått til en skyldverdi av 11 ½ tønner hartkorn og i 1657 til 18 skippund tunge. I 1656 hadde han fått utlagt 10 gårdparter i Tønsberg og Brunla len mot å gi godt og vel dobbelt vederlag i annet gods.

Familie

Lauritsen døde i 1678. Han var gift med Regitze Jensdatter.

Bosted

Peder Lauritsen bodde i Tønsberg.

ReferanserFiat-justitia medium.jpg Peder Lauritsen (d. 1678) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.